Högre produktion i näringslivet

Av: TT

Publicerad:

Produktionsvärdet för det totala näringslivet ökade med 0,4 procent i september jämfört med augusti, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad i fjol sjönk produktionen med 3,7 procent.

Industrins produktion minskade med 2,6 procent i september jämfört med månaden före och minskade med 2,6 procent jämfört med motsvarande månad 2019. Tjänstesektorns produktion var 0,6 procent högre jämfört med augusti och minskade med 4,3 procent i årstakt.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

Publicerad: