Rekordmånga anmäler misstänkta lockpriser

Graf som symboliserar ökande huspriser, lägenhetspriser och bostadslån. Arkivbild.
Graf som symboliserar ökande huspriser, lägenhetspriser och bostadslån. Arkivbild.

Har du hittat en bostad med ett pris som verkar för bra för att vara sant? Där utgångspriset är lägre och budgivningen rusar i höjd?

Då kan man ha hittat ett guldkorn – eller eventuellt ha råkat på ett lockpris.

Under 2020 slogs rekord i antalet anmälningar om misstänkt lockpris till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

I Skåne har över fem gånger så många anmälningar kommit in som föregående år.

Under 2020 inkom totalt 692 anmälningar om lockpriser i landet till Fastighetsmäklarinspektionen. Det är ett tydligt rekord – senaste fem åren har antalet legat på en nivå mellan 105–147 anmälningar per år.

Lockpriser är ett begrepp för när ett lägre utgångspris sätts än vad bostaden är värd, i syfte att locka in intressenter i en rusande budgivning.

– Med lockpris kan man säga att man menar att mäklare medvetet satt ett pris som är lägre än bostadens värde, eller lägre än det som ägaren bör sälja för, och det är helt enkelt för att locka så många spekulanter som möjligt till en visning och bli intresserade av en annonserad bostad, säger David Johansson, tillsynschef på FMI.

Det kan låta ologiskt då man helst vill ha ett bra pris från början – men genom att sätta lägre pris kan köpare fästa sig vid objektet och gå längre i en budgivning.

– Ju fler intressenter på en bostad, desto större chans är det att man får upp priset genom att budgivningen blir, eller kan bli, mer intensiv. Det är fler som budar, och fler som är intresserade.

– Det är inte okej utifrån framför allt marknadsföringslagstiftning, det kan ses som vilseledande marknadsföring. Det finns reglering kring det här. Vi har i ett antal ärenden prövat och utdelat disciplinära påföljder, där vi helt enkelt prickat mäklare för att man använt lockpris.

David Johansson, tillsynschef på FMI.
David Johansson, tillsynschef på FMI.

Det har även i något enstaka ärende lett till en återkallelse av registreringen, då mäklaren vid flera tillfällen använt lockpris och att man tidigare fått varningar och inte rättat sig.

Ökningen syns i princip hela landet, men det är i storstadsregionerna som flest lockpriser rapporteras in. I Stockholm har flest anmälningar gjorts, totalt 384 i länet. 2019 var motsvarande siffra 86. I Skåne har 75 anmälningar gjorts och i Västra Götaland 70. I Skåne ser man en markant skillnad jämfört med tidigare år. 2019 inkom 13 anmälningar om lockpriser i regionen – 2020 var motsvarande siffra 75. Det är mer än fem gånger så många anmälningar.

– Skåne har lite drygt tio procent av alla anmälningar om lockpriser, säger David Johansson.

Han beskriver ökningen av anmälningar som inkommit till Fastighetsmäklarinspektionen under 2020 som extrem.

– Det var en ökning upp till 1349 anmälningar totalt, och lockpris fick vi in nästan 700 anmälningar om. Så över hälften av de här anmälningarna gällde just lockpriser, det är en extrem ökning jämfört med föregående år.

Andra anmälningar som kommer in kan bland annat handla om felaktig objektsbeskrivning eller andra fel som man misstänker eller upplever att mäklaren gjort.

Innebär denna ökning av anmälningar att lockpriser faktiskt ökar?

– Det är nog flera skäl som man får titta på. Vi ser ett samband med pandemin, att det i början då 2020 var lite oklart var priserna skulle ta vägen. Många mäklare blev kanske försiktiga när de satte sina utgångspriser, men sen visade det sig att priserna steg under året och många budgivningar drog iväg ordentligt, och vi såg då också att anmälningarna ökade. Det har varit en het bostadsmarknad där hemmet spelat allt mer roll, och det har säkerligen bidragit till antalet anmälningar.

– Sen ser vi andra skäl till att anmälningarna ökar, dels har vi (reds anm: FMI) fått en hel del tid i media (FMI) och att vi blivit mer kända för allmänheten har säkert bidragit till att fler fått kännedom om att man kan anmäla om man misstänker att mäklare agerat felaktigt. Delar är också att medvetenheten hos konsumenter har ökat kring prissättning och lockpris.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu