Så påverkas du av regeringens nya miljardstöd

Allt du behöver veta om nya stödpaketet till privatpersoner

Regeringen satsar 14 miljarder på att kompensera för ökade bränsle- och elpriser.

Det kan innebära tusenlappar extra i plånboken för enskilda.

Så här påverkas du av de nya stöden.

Flera kostnader i vardagen har ökat kraftigt sedan kriget i Ukraina inleddes.

Nu ska bland andra svenska bilägare bli kompenserade, meddelade finansminister Mikael Damberg (S) på måndagen.

Totalt satsar regeringen 14 miljarder kronor i ett nytt stödpaket.

– Vi presenterar i dag ett exceptionellt åtgärdspaket för att möta de prisökningar vi nu ser med anledning av Rysslands invasion, säger finansminister Mikael Damberg.

Regeringen lade fram totalt åtta förslag på nya stöd, där några gäller på kort sikt och andra på lång sikt.

Här är alla stödåtgärder – och hur du påverkas av dem.

Skattesänkningen på bensin och diesel ska gälla mellan den 1 juni och 31 oktober 2022.
Skattesänkningen på bensin och diesel ska gälla mellan den 1 juni och 31 oktober 2022.

Sänkt skatt på drivmedel

Skatten på diesel och bensin kommer tillfälligt att sänkas till den lägsta tillåtna nivån som EU tillåter. Priset vid pump minskar därmed med 1,3 kronor. Detta utöver sänkningen med 50 öre som tidigare har aviserats, och som träder i kraft i maj.

Sänkningen ska enligt förslaget vara kortsiktig och gälla mellan den 1 juni och 31 oktober 2022. Kostnaden för detta beräknas landa på 3,7 miljarder kronor.

Kompensation till bilägare

Ett ytterligare stöd kopplat till de ökade bränslepriserna är att kompensera samtliga privatpersoner som äger en personbil. Stödet kommer att vara 1 000 kronor per bilägare, oavsett om du äger en eller flera bilar.

Bilägare kan räkna med en extra lapp prydd av Dag Hammarskiöld i plånboken.
Bilägare kan räkna med en extra lapp prydd av Dag Hammarskiöld i plånboken.

Dessutom kommer boende som ingår i de så kallade stödområdena 1, 2 eller 3 och äger en personbil att få ytterligare 500 kronor. Det handlar enligt regeringen främst om dem som bor i gles- och landsbygder där avstånden är stora.

Stödet ska betalas ut automatiskt till landets bilägare, är regeringens utgångspunkt. Åtgärden beräknas kosta staten omkring 4 miljarder kronor.

Finansminister Mikael Damberg presenterade stödpaket riktat till privatpersoner.
Finansminister Mikael Damberg presenterade stödpaket riktat till privatpersoner.

Förlängd elpriskompensation

För elkonsumenterna i den södra halvan av Sverige, i elområdena 3 och 4, föreslås en förlängd elpriskompensation. Det kommer handla om ytterligare en månad, mars 2022, med en ersättning på mellan 100 och 1 000 kronor, men det är oklart när pengarna kan betalas ut.

– Prisutvecklingen på el märks framförallt i södra Sverige, de har varit dubbelt så dyra som i norra Sverige. Även här finns en stor osäkerhet. När den förlängda elpriskompensationen kan betalas ut får vi återkomma till, sa Mikael Damberg under måndags pressträff.

Stödet kommer betalas ut genom en förbrukingstrappa där 400 kWh per månad är lägsta nivån för att få stöd, och gör du av med 2 000 kWh eller mer för du maxbeloppet.

Totalt väntas åtgärden kosta omkring 900 miljoner kronor.

Höjt bostadsbidrag

För barnfamiljer vill regeringen höja bostadsbidraget tillfälligt, eftersom man menar att det är en träffsäker förmån för hushåll med svag ekonomi.

Beloppet föreslås betalas ut från juli till och med december 2022 med ett belopp som motsvarar 25 procent av det preliminära bostadsbidraget.

Satsningen väntas kosta cirka en halv miljard kronor.

Ökat anslag till klimatbonus

Anslaget för klimatbonusen ökas med 3,9 miljarder kronor. Det innebär att den som köper en elbil fortsatt ska kunna få 70 000 kronor i ekonomiskt stöd. Enligt regeringen görs satsningen för att fortsatt minska beroendet av fossila bränslet och möta den ökade försäljningen av klimatbonusbilar.

Elbil laddas i vinterkylan.
Elbil laddas i vinterkylan.

Åtgärder på längre sikt

Utöver ovan nämnda åtgärder förslår regeringen också följande i det längre perspektivet:

  • Ett nytt och förenklad reseavdrag: Dagens system ska ersättas med en skattereduktion som baseras i sin helhet på avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen. Färdmedel eller resekostnader ska inte ha någon betydelse för avdraget. Regeringen bedömer att cirka 260 000 ytterligare personer kommer kunna ta del av det nya avdraget jämfört med det nuvarande. Målet med förslaget är att det ska börja gälla 1 januari 2023.
  • Reduktionsplikten fryses: Under 2023 förelås reduktionsnivåerna för diesel och bensin, alltså hur stor andel förnyelsebara drivmedel som ska blandas in, frysas till 2022 års nivåer. Även denna åtgärd föreslås börja gälla 1 januari 2023.
  • BNP-indexeringen av diesel och bensin pausas: Under 2021 och 2022 pausades den årliga omräkningen av skattesatser på diesel och bensin. Regeringen förslår samma åtgärd för 2023, till en beräknad kostad av 900 miljoner kronor. Åtgärden föreslås börja gälla 1 januari 2023.
Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu