Mobiloperatör nekas tilläggsavgift för roaming

Foto: Johner
Vectone mobile tog en chansning - ansökte om roamingavgift.
MIN EKONOMI

Vectone mobile tog en chansning.
Och ansökte om att få ta betalt för roaming inom EU.
– Redan i ansökan såg vi anledning att avslå. Vectone uppfyllde inte baskraven, säger Fredrik Kapper, handläggare på Post- och telestyrelsen.

Från och med den 15 juni är det olagligt för mobiloperatörerna att ta ut en roamingavgift inom EU och EES.

Däremot kan mobilföretagen ansöka om att få särskilt tillstånd.

– Man kan få rätt att ta ut en extraavgift på slutkundsnivå, Fredrik Kapper, handläggare på Post- och telestyrelsen.

Det försökte brittiska operatören Vectone mobile.

”Man måste gå med förlust”

Vectone mobile lämnade in en ansökan till regleringsmyndigheten Post- och telestyrelsen i mitten av maj om att få ta ut en tilläggsavgift för sina kunder i Sverige.

– Det finns en möjlighet om en operatör kan uppvisa genom deras intäkter de får in att det inte räcker för de kostnader som de har. Då får man rätt att ta ut en avgift. Det blir alltså inte gratis då att roama utan kostar några ören, säger Fredrik Kapper, handläggare på Post- och telestyrelsen.

Men PTS ryggade till av ansökan.

– För att få ta ut tilläggsavgiften måste man gå med förlust. I ansökan visar Vectone att de går med vinst. Redan i ansökan såg vi anledning att avslå. Vectone uppfyllde inte baskraven, säger Kapper.

Vectone ville inte yttra sig

I ansökan har Vectone bifogat uppgifter som bland annat visar de totala volymer av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet som bolaget beräknar tillhandahålla under en tolvmånadersperiod från och med lagändringen den 15 juni.

PTS hade kunnat godkänna ansökan om mobiloperatören kunnat visa på en negativ nettomarginal för roaming i slutkundsledet på tre procent eller mer av Vectones marginal för mobiltjänster.

– I stället för förlust på tre procent så gjorde man en vinst på fyra procent.

Varför har företaget ändå ansökt?

– Det är väldigt oklart. Man har sökt i ett antal länder trots att de har gått med vinst. Varken vi eller andra länder är på det klara med varför. Vi har bett dom om att få yttra sig men de har inte varit så aktiva. Vi har inte hört någonting. De drog kanske en chansning.

Teleoperatörer fått ja i Finland

Vectone mobile var först ut i Sverige om att ansöka om den här tilläggsavgiften.

– Vissa operatörer ser över sitt hus på annat sätt. Även om de kanske skulle behöva komma till PTS för att ansöka eftersom roamingen inte är hållbar. De har . När de kommer med ansökan till PTS kan det ta över tre månader innan PTS har tagit ett beslut. För vissa kan det ta lång tid innan man kan ta ut en avgift.

Däremot har flera svenska operatörer ansökt om att få ta ut en tilläggsavgift i andra länder och fått godkänt.

Telia har fått godkänt av finska Kommunikationsverket.

– Där har abonnemangen varit ännu billigare än i Sverige och mer datamängd har ingått i abonnemangen, säger Kapper.

Aftonbladet har sökt Vectone mobile för en kommentar men utan resultat.

Det här är ”Roam like at home”:

  • Från och med den 15 juni 2017 får en operatör inte ta ut någon extra avgift, utöver det nationella abonnemangspriset, det vill säga, ditt vanliga pris som du betalar hemma, när du ringer, sms:ar eller surfar i ett annat EU-land, samt Norge, Island och Liechtenstein. Det är det som kallas Roam Like At Home.

  • Så länge användningen är normal.

  • Din operatör får begränsa mängden tjänster som du får ta del av till samma pris som hemma, för att förhindra onormal användning eller missbruk. Till exempel ska det inte löna sig att teckna ett abonnemang i ett annat land än det du bor i permanent.

  • Om merparten av din mobiltelefonanvändning, såväl röst som sms och data, under minst en fyramånadersperiod används i ett annat EU-land och om du vistas där under större delen av denna period samt använder ditt nationella abonnemang har operatören möjlighet att ta ut en tilläggsavgift.

  • Operatörerna har rätt att sätta en gräns för hur mycket data som du får använda i ett annat EU-land. Det innebär att du inte kan räkna med att få använda lika mycket surf som hemma om du har ett abonnemang med fri surf. Kontrollera med din operatör vilka gränser som finns i ditt abonnemang. Skulle du använda mer data än den bestämda gränsen för ditt abonnemang har operatören möjlighet att ta ut en extra avgift för data som används utöver den tillåtna datamängden.

  • Du ska få ett automatiskt meddelande av din operatör när du förbrukat den tillåtna datamängden inom policyn om normal användning. Meddelandet ska också innehålla information om de priser som gäller för att fortsätta använda dataroamingtjänster.

  • Operatörerna ska erbjuda en kostnadsfri spärrfunktion för surf med mobilen eller mobilt bredband, om du använder ditt svenska abonnemang i ett annat EU-land.

  • Enligt de nya roamingreglerna kan en operatör också få tillstånd att ta ut en tilläggsavgift för roamingtjänster om operatören gör en betydande förlust på grund av roaming.

  • För samtal som varar i mindre än 30 sekunder får operatören ta betalt för 30 sekunder. Efter 30 sekunder ska operatören ta betalt per sekund. När det gäller användning av data ska operatörerna ta betalt per kilobyte. För mms får operatören dock ta betalt per styck. Dessa debiteringsintervall gäller exempelvis i de fall då operatören tar ut en extraavgift för roamingtjänster.

Källa: Post- och telestyrelsen