Mobiloperatör nekas tilläggsavgift för roaming

Foto: Johner
Vectone mobile tog en chansning - ansökte om roamingavgift.
MIN EKONOMI

Vectone mobile tog en chansning.
Och ansökte om att få ta betalt för roaming inom EU.
– Redan i ansökan såg vi anledning att avslå. Vectone uppfyllde inte baskraven, säger Fredrik Kapper, handläggare på Post- och telestyrelsen.

Från och med den 15 juni är det olagligt för mobiloperatörerna att ta ut en roamingavgift inom EU och EES.

Däremot kan mobilföretagen ansöka om att få särskilt tillstånd.

– Man kan få rätt att ta ut en extraavgift på slutkundsnivå, Fredrik Kapper, handläggare på Post- och telestyrelsen.

Det försökte brittiska operatören Vectone mobile.

”Man måste gå med förlust”

Vectone mobile lämnade in en ansökan till regleringsmyndigheten Post- och telestyrelsen i mitten av maj om att få ta ut en tilläggsavgift för sina kunder i Sverige.

– Det finns en möjlighet om en operatör kan uppvisa genom deras intäkter de får in att det inte räcker för de kostnader som de har. Då får man rätt att ta ut en avgift. Det blir alltså inte gratis då att roama utan kostar några ören, säger Fredrik Kapper, handläggare på Post- och telestyrelsen.

Men PTS ryggade till av ansökan.

– För att få ta ut tilläggsavgiften måste man gå med förlust. I ansökan visar Vectone att de går med vinst. Redan i ansökan såg vi anledning att avslå. Vectone uppfyllde inte baskraven, säger Kapper.

Vectone ville inte yttra sig

I ansökan har Vectone bifogat uppgifter som bland annat visar de totala volymer av reglerade roamingtjänster i slutkundsledet som bolaget beräknar tillhandahålla under en tolvmånadersperiod från och med lagändringen den 15 juni.

PTS hade kunnat godkänna ansökan om mobiloperatören kunnat visa på en negativ nettomarginal för roaming i slutkundsledet på tre procent eller mer av Vectones marginal för mobiltjänster.

– I stället för förlust på tre procent så gjorde man en vinst på fyra procent.

Varför har företaget ändå ansökt?

– Det är väldigt oklart. Man har sökt i ett antal länder trots att de har gått med vinst. Varken vi eller andra länder är på det klara med varför. Vi har bett dom om att få yttra sig men de har inte varit så aktiva. Vi har inte hört någonting. De drog kanske en chansning.

Teleoperatörer fått ja i Finland

Vectone mobile var först ut i Sverige om att ansöka om den här tilläggsavgiften.

– Vissa operatörer ser över sitt hus på annat sätt. Även om de kanske skulle behöva komma till PTS för att ansöka eftersom roamingen inte är hållbar. De har . När de kommer med ansökan till PTS kan det ta över tre månader innan PTS har tagit ett beslut. För vissa kan det ta lång tid innan man kan ta ut en avgift.

Däremot har flera svenska operatörer ansökt om att få ta ut en tilläggsavgift i andra länder och fått godkänt.

Telia har fått godkänt av finska Kommunikationsverket.

– Där har abonnemangen varit ännu billigare än i Sverige och mer datamängd har ingått i abonnemangen, säger Kapper.

Aftonbladet har sökt Vectone mobile för en kommentar men utan resultat.