Transjet begär företagsrekonstruktion

MIN EKONOMI

Avvaktar besked från Luftfartsinspektionen

STOCKHOLM.Krisdrabbade charterflygbolaget Transjet har lämnat in en ansökan om företagsrekonstruktion hos Sollentuna tingsrätt.

  Bolaget har drabbats av stora ekonomiska problem efter att Luftfartsinspektionen den 9 juli utfärdade ett flygförbud för Transjet på grund av organisatoriska brister som skulle kunna hota säkerheten.

  Transjets begäran hos Sollentuna tingsrätt om företagsrekonstruktion innebär att bolaget under tre månader skyddas från fordringsägarna.

  Sollentuna tingsrätt kommer senare under måndagen att ta ställning till bolagets begäran.

  Transjets huvudägare är Thomas Johansson och Max Renard. Bolaget har cirka 30 anställda med kontor i Sollentuna och Arlanda.

  - Enligt våra jurister uppfyller vi alla krav för företagsrekonstruktion, säger Transjets finanschef och tillträdande vd Anders Alm till nyhetsbrevet Flygtorget.

  - Vi ser stora möjligheter att fortsätta och vidare utveckla verksamheten.

- Vi tvingas göra så här för att skydda företaget. Vi får ju inte flyga och väntar på svar från Luftfartsinspektionen, säger huvudägaren Thomas Johansson till TT.

  Luftfartsinspektionen avvisade ännu en gång i förra veckan den omorganisation som Transjet gjort för att få flygförbudet hävt.

  - Vi får inga svar på alla de åtgärder vi genomfört för att möta Luftfartsinspektionens krav. Vi vet inte och förstår inte varför Luftfartsinspektionen dröjer med att informera oss om på vilka punkter vi inte uppfyllt deras krav den här gången, säger Thomas Johansson.

  - Det hela är mycket märkligt.

  Transjet disponerar nio flygplan som bolaget inte får flyga, vilket kostar bolaget mycket pengar. Det är tre Boeing 747 och sex MD80.

  - Men vi har rätt förmånliga avtal som innebär att vi bara betalar när vi flyger med planen, säger Thomas Johansson till TT.

  - Men det är klart att det kostar oss stora pengar att inte få flyga och vi tappar hela tiden kontrakt.

  Enligt Thomas Johansson måste bolaget få tillstånd att börja flyga igen senast den 1 september för att överleva.

  Bolaget hade en kontrakterad omsättning för perioden 1 april till sista oktober på drygt en halv miljard kronor.

Flera hundra resenärer kvar

TT

ARTIKELN HANDLAR OM