Reinfeldt: Boräntorna bör sänkas

Foto: Bolånemarginalen är den högsta på tio år.
MIN EKONOMI

Bankerna tjänar allt mer pengar på svenskarnas bolån.

Just nu är bolånemarginalen — bankernas vinst på bolån — den högsta på tio år.

Det senaste kvartalet ökade bankernas vinster på en genomsnittlig bolånekund med 900 kronor.

Statsminister Fredrik Reinfeldt tycker att det borde finnas möjligheter för bankerna att sänka bolåneräntorna.

TT: Bolånemarginalerna är de största på tio år. Är det bra?

– Det tycker inte de som betalar bolåneräntor. Vi har sett väldigt stora marginaler. Till den del de används till att öka bankernas motståndskraft och bygga upp de egna resurserna så är det viktigt för att få ett mer robust finansiellt system i Sverige, säger han.

– Men många noterar också att det handlar om väldigt generösa villkor till ledningarna och då blir också kritiken därefter.

TT: Så du tycker att bankerna borde kunna sänka boräntorna?

– Ja, just för att marginalerna kommit att bli väldigt höga.

”Krävs kritisk diskussion”

Även Villaägarna är kritiska mot utvecklingen:

– Trots att vi hade en kritisk diskussion i vintras har bankerna under året kunnat öka sina marginaler från en redan hög nivå. Det är uppenbart att regeringen måste se över regelverket eftersom bankerna nu visat att man kan komma undan med höga bolånemarginaler utan att något händer, säger Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarnas Riksförbund, och fortsätter:

– Vi kräver nu att Anders Borg och Peter Norman agerar på fler sätt än att bara prata. Tyvärr måste vi ha ett regelverk som skapar korrekt och öppen genomlysning av bankernas verkliga upplåningskostnader, avskaffa listräntorna och att regeringen använder sig av sitt eget bankägande i SBAB och Nordea för att förbättra konkurrensen.

Finansinspektionens beräkningar av hur bolånemarginalen utvecklades under andra kvartalet 2012 redovisas i en rapport som offentliggjordes i dag klockan 10.

Bolånemarginalen — bankernas vinst — är nu 0,46 procentenheter. En ökning jämfört med första kvartalet, då marginalen var 0,40 procentenheter. Marginalen är nu den högsta på tio år.

Billigare för banken att låna

Vinstökningen beror på att bankernas kostnader för att låna pengar har minskat mer än vad utlåningsräntan har gjort. För en bolånekund med ett lån på 1,5 miljoner kronor — genomsnittet i Stockholm — motsvarar dagens marginal 6 900 kronor om året i vinst för banken. Första kvartalets nettomarginal genererade en årsvinst på 6 000 kronor för samma lån.

Bankernas räntenetto, det bankerna tjänar på skillnaden mellan in- och utlåning, uppgick till 28 miljarder kronor under andra kvartalet i år, vilket innebär en ökning med 11 procent jämfört med andra kvartalet i fjol.

Svårt för konsumenten

Det senaste kvartalet har korta och långa bolåneräntor sjunkit, enligt Finansinspektionen. Vid utgången av andra kvartalet låg en tremånaders boränta till hushåll på 3,73 procent.

"Informationen kring bolån är ofta komplex vilket gör det svårt för konsumenten att förstå vad bankerna tar betalt för. Med den här rapporten vill vi öka konsumenternas förståelse för hur bankerna prissätter sina bolån. Bankerna har själva möjlighet att redovisa sina kostnader med hjälp av vår modell", säger Magnus Karlsson, tillförordnad enhetschef på Finansinspektionens analysenhet.

ARTIKELN HANDLAR OM