Nu sjunker bostadspriserna snabbt

Prisfallet på bostadsmarknaden tilltar: −3 procent på landets bostadsrätter bara i november, enligt Svensk Mäklarstatistik.
Priserna på bostadsrätter i Stockholm har sjunkit med 9,5 procent de senaste tre månaderna, enligt Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna tycks följa temperaturen under andra halvan av 2017. Överhettningen under sommaren har via höstens nedkylning nu tydligt övergått i minusgrader.

Bara under november backade priserna på bostadsrätter i landet med 3 procent, enligt Svensk Mäklarstatistik. I Storstockholm är nu priserna 4 procent lägre än för ett år sedan.

Valueguards HOX-index visar på ännu mer dramatiska fall: −3,5 procent för bostadsrätter i landet den senaste månaden, och –8 procent de senaste tre månaderna. I Stockholm ligger siffran på −9,5 procent.

”Är förväntat”

– Det är inget snack om att vi har en tydlig nedgång som förstärks av att marknaden normalt sett är lugnare kring jul och nyår, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Han tillägger:

– Mot bakgrund av att vi under flera år haft kraftiga uppgångar är det förväntat. Någon gång måste priserna mattas av.

Bostadsrättspriserna i Stockholm befinner sig nu på samma nivå som i juli 2015. Och tappet har skett på kort tid. Så sent som i juli i år kostade en bostadsrätt i centrala Stockholm i snitt knappt 94 500 kronor per kvadratmeter, enligt Svensk Mäklarstatistik. Nu ligger priserna på 85 500 kronor. En lägenhet på 75 kvadratmeter har därmed sjunkit med över 660 000 kronor på fyra månader.

Även på villamarknaden syns tydliga prisnedgångar. Enligt Valueguard backade villapriserna i landet med 2,5 procent i november, och 6,8 procent den senaste tremånadersperioden. En villa i Stockholm har sjunkit med 9 procent under september, oktober och november jämfört med juni, juli och augusti.

Största sen Greklandsoron

Senast vi såg lika tydliga nedgångar var i samband med Greklandskrisen 2011/12, och Lehman Brotherskraschen 2008/09, säger Per-Arne Sandegren.

– I samband med oron 2011/12 hade vi negativ prisutveckling på årsbasis under sju-åtta månader. 2008/09 varade det ett drygt år. Om det ska följa tidigare mönster kommer priserna att ligga på en platå med nedgångar under en överskådlig tid.

Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, tror att prisfallet kommer att hålla i sig ett tag.

– Det är sannolikt att vi inte ännu sett botten på den nedåtgående priskurvan, säger han i en kommentar.

Däremot talar fortsatt låga räntor, hög sysselsättningsgrad och god disponibel inkomst hos hushållen för en återhämtning framöver, tillägger han.

Den här gången är det inte oro i omvärlden som varit den utlösande faktorn. Istället är det den stora mängden nyproducerade lägenheter som förändrat marknaden och skiftat spelplanen till köparnas fördel.

Det har i sin tur lett till glesa visningar och utdragna försäljningar, och att folk i större utsträckning börjat sälja sina bostäder innan de köper nytt.

”Vänder på hela cykeln”

– För två år sedan var det inga konstigheter att köpa först. Idag vågar inte folk eftersom de inte vet om de får bostaden såld. Bankerna har också de senaste sex månaderna blivit mer restriktiva med att bevilja lånelöften till dem som redan har lån. Det vänder på hela cykeln och leder till ett ännu större utbud, säger Per-Arne Sandegren.

För de som ägt sitt boende under ett antal år innebär höstens prisnedgång ingen större fara, menar Per-Arne Sandegren. På tre år har priserna stigit med cirka 30 procent, och 40–50 procent på fem år.

– Om du bott där du bor under några år har du fortfarande marginal mot risken att förlora pengar. Det är dessutom givet att du tvingas sälja, vilket inte är självklart. Det som snarare händer är att folk sitter still i båten om de inte måste flytta, säger han.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu