Kvinnlig chef - då mår vi bättre

Publicerad 2015-03-03

Jämn fördelning i toppen gynnar hälsan på jobbet

Vill du må bättre, jobba mindre, få lika lön för lika arbete och göra karriär?

Sök dig till ett kvinnostyrt företag.

En ny studie visar att företagskulturen blir bättre när kvinnor dominerar i högsta ledningen.

Undersökningen har jämfört företag med mindre än en tredjedel och mer än 50 procent kvinnor i högsta ledningen.

– Det som förvånade mig mest var att skillnaden var så tydlig, säger ledarskaps­utvecklaren och journalisten Cecilia Zadig.

Mer stöd från kvinnor

Undersökningen ”Kvinnor och ledarskap i svenska medier” bygger på enkätsvar från kvinnliga chefer i mediebranschen, men Cecilia Zadig har sett hur samma mönster går igen i resten av näringslivet.

– Medieföretag är på inget sätt unika. De drivs på samma sätt som andra företag inom näringslivet, säger Cecilia Zadig.

De positiva skillnader som de svarande i studien upplevde i kvinnligt styrda företag var att de fick mer stöd, hade lättare att avancera, arbetade mindre övertid, hade mer jämställda löner och hade i mindre utsträckning varit sjukskrivna för stressrelaterade symptom.

– Utmattningssyndrom är ett problem som ökar och är vanligast bland kvinnor. Sjukskrivningar kostar mycket pengar, så det borde ligga i ­företagens intresse att få talen att minska, säger Cecilia Zadig.

Kvinnliga egenskaper

Det har även visat sig att de egenskaper som anses traditionellt kvinnliga är något som många anser att en bra chef ska ha. Hanna Kusterer, forskare i psykologi, har ­undersökt föreställningar kring chefskap och kön.

– När jag frågade hur en bra chef ska vara så svarade man saker som traditionellt förknippas med kvinnor - empatisk, kommunikativ, öppen och stöttande både känslomässigt och i arbetet. Men även stereotypiskt manliga egenskaper som professionell och målinriktad, säger Hanna Kusterer.

Bygger på fördomar

Varför finns det då inte fler kvinnliga chefer? Enligt Hanna Kusterers forskning är en aspekt de fördomar vi har kring kön. När hon frågade hur väl man ansåg att kvinnliga respektive manliga chefer stämde in på bilden av en bra chef ansåg kvinnor att kvinnor var bättre på allt medan männen hade en mer stereotyp bild - kvinnor var bra på kvinnoegenskaper och män på det manliga. Vilket kan göra att män, som dominerar på toppositioner, inte ser kvinnor som tillräckligt bra chefsmaterial.

Det stödjer även Cecilia ­Zadigs slutsats att det är lättare för kvinnor att avancera och bli chefer med en majoritet kvinnor i ledningen.

– Med kvinnor i ledande positioner är det lättare för kvinnor att bli sedda. Och när glastaket väl är krossat ser alla runt omkring att kvinnor kan vara lika bra chefer som män, säger Cecilia Zadig.

Amelia: Typiskt kvinnor att tänka på stämningen

Kvinnliga chefer ägnar mer energi åt hur gruppen mår.

Det tror medieprofilen Amelia Adamo är förklaringen till att stress och sjukskrivningar minskar med kvinnor i ledningen.

– Manliga chefer tänker mest på vad som står på sista raden för att de i högre utsträckning tävlar, säger hon.

Amelia Adamo har under sin långa karriär gått från att tampas med både manliga och kvinnliga chefer till att själv bossa över tidningar som Aftonbladet Söndag, Vecko-­Revyn, Amelia och M-magasin.

Att fler kvinnor i ledningen ger ett bättre företagsklimat tror hon beror på kvinnors sätt att leda.

– Det är en typiskt kvinnlig egenskap att tänka på stämningen. Men det är på gott och ont. Ibland bryr sig kvinnliga chefer så mycket om hur andra mår att det kan hindra dem från att fatta obehagliga beslut. Det bästa hade varit om man kunde kombinera lönsamhet och trivsamhet, säger Amelia Adamo.

En ekonomisk vinst

Samtidigt är ju färre sjukskrivningar faktiskt en ekonomisk vinst för företagen.

– Ja, det är något som man kanske inte tänker på - att en frisk arbetsplats är en lönsam arbetsplats.

Inom näringslivet är det manliga chefer som satt normen för hur man styr. Många kvinnliga chefer har ställts inför valet att bli en av grabbarna eller gå sin egen väg och hitta en egen ledarstil. Själv har Amelia Adamo fått höra att hon har ett maskulint styrsätt.

– Jag är rätt så odemokratisk och vill nå resultat. Men samtidigt är jag inte ointresserad av relationer och jag bär väldigt mycket rosa!

En annan sak som kom fram i studien är att kvinnliga chefer är bättre på att stötta andra kvinnor, och det är något som Amelia Adamo både känt av och själv brinner för.

”Viktigt att stötta”

Och den där kvinnliga avundsjukan som det pratas om, den har hon aldrig känt av.

– Jag har både fått hjälp och hjälpt andra och det är något som jag hoppas bli ihågkommen för. Det är viktigt att kvinnor stöttar varandra - för vi behöver en spark i baken för att söka oss till chefsjobb och styrelser.

– I framtiden när det är mer jämställt kanske det inte behövs lika mycket. Men nu måste vi bry oss om våra systrar.

Fyra av tio chefredaktörer är kvinnor

 Andelen kvinnliga chef­redaktörer har ökat de senaste åren och nådde 2012 den högsta siffran hittills - 42 procent. Men på vd-posterna var siffran bara 14 procent och i bolagsstyrelserna 24 procent.

 I företag med färre än 30 procent kvinnor i ledningen hade 30 procent varit sjukskrivna på grund av stress - jämfört med 24 procent i ­företag med mer än 50 procent kvinnor i ledningen.

 Med färre än 30 procent kvinnor i ledningen kände 18 procent att de saknade stöd från närmaste chef, jämfört med bara 4 procent i företag med mer än hälften kvinnor i ledningen.

 Dessutom: I företag med färre än 30 procent kvinnor i ledningen arbetade 51 procent mer än fem timmars övertid i veckan och 54 procent upplevde oförklarliga löneskillnader. I företagen med fler kvinnor i ledningen var motsvarande siffror 18 procent och 26 procent.

 Studien ”Kvinnor och ­ledarskap i svenska medier” bygger på en enkätundersökning med 208 kvinnor på olika chefsnivåer ­inom mediebranschen.

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

Ämnen i artikeln