Regeringen vill bekämpa id-bedrägerierna

Foto: Johnér Bildbyrå
Passet är bara ett av flera id-handlingar som utfärdas i Sverige i dag.
MIN EKONOMI

Bedrägeribrotten med förfalskade id-handlingar har ökat dramatiskt de senaste åren.

Nu tillsätter regeringen en utredning för att förbättra säkerheten.

– Det stora mängden av olika typer av id-handlingar ökar risken att ogiltiga handlingar inte upptäcks, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) i ett pressmeddelande.

Körkort, pass och id-kort från banker är bara några av de handlingar som det går att identifiera sig med i dag i Sverige.

Framför allt har körkortet fått kritik för att det accepteras som en id-handling, trots att det är giltigt i tio år och inte alltid innehåller de senaste säkerhetsdetaljerna.

Nu tillsätter regeringen en utredning för att öka säkerheten kring svenska id-handlingar. Syftet är att minska det ökade antalet bedrägerier som genomförs med hjälp av förfalskade id-kort.

Olika krav försvårar kontroll

– Bedrägeribrott med förfalskade id-handlingar har de senaste åren ökat dramatiskt. Det finns därför ett starkt behov av att se över säkerheten kring svenska id-handlingar, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) i ett pressmeddelande.

Att så många olika myndigheter, och i vissa fall även banker och företag, kan utfärda id-handlingar är ett problem.

Både kortens utseende och kvalitet kan skilja sig åt mycket. Det ställs också olika krav på ansökningsprocess, bakgrundskontroll av den som ansöker om en ny handling, tillverknings- och utlämningsprocess.

– Staten utfärdar id-handlingar på olika krav och det är det som är grundproblemet. Dessutom finns det ingen infrastruktur i Sverige för att verifiera id-handlingen på ett enkelt sätt, säger Peter Göransson, senior advisor på Svenska Bankföreningen.

I dag måste den som ska kontrollera en id-handling ofta kontakta respektive utfärdare för att få reda på om handlingen är äkta och det kan ta lång tid.

Kan minska id-kapningarna

– Det blir framför allt svårt för banktjänstemannen eller butiksmedarbetaren att verifiera att den här id-handlingen överhuvudtaget finns. Sedan är det svårt när man ska kontakta den som har utfärdat id-handlingen, för alla har olika tillverkare. Man lägger en ganska stor börda på den som ska göra kontrollen, säger Peter Göransson.

Och det här leder till att det blir fler bedrägerier?

– Det gör ju det. Det blir svårare att fastställa att du är du.

Peter Göransson menar att även antalet id-kapningar, som har ökat kraftigt bara det senaste året, skulle kunna minska om systemet förbättrades.

– Kan man verifiera en id-handling på ett enkelt sätt minskar risken för identitetsstöld.

Svenska Bankföreningen har tidigare lämnat in en skrivelse till regeringen, där man påpekat att staten bör ta ansvar för svenska id-handlingar.

– Bankföreningen välkomnar det här initiativet. Den enda synpunkten vi har är att man tar lite för lång tid på sig. Man borde klara av det här på 7-8 månader.

Som det ser ut nu ska utredningen vara klar senast i mars 2019.

ARTIKELN HANDLAR OM

Bedrägeri

Brott

Regeringen