Kan chefen tvinga in mig till jobbet nu?

Av:  TT

En kvinna som har fått nog av hemarbete. Arkivbild.
En kvinna som har fått nog av hemarbete. Arkivbild.

Nej, du kan inte bli tvingad att jobba hemifrån. Däremot kan det bli svårare att hävda sin rätt att fortsatt få jobba på distans.

Det här är vad som gäller när rekommendationerna tas bort.

29 september tar Folkhälsomyndigheten bort rekommendationen att jobba på distans.

Äntligen, tycker en del kontorsanställda, medan andra gärna vill fortsätta jobba hemifrån. Åtminstone delar av tiden.

Vad gäller då, vilka rättigheter och skyldigheter har man som anställd och vad kan chefen kräva? TT har frågat juristen Sofie Malmkvist på fackens juridiska byrå för arbetsrätt, LO-TCO Rättsskydd.

Rent generellt är det lite otrampad mark, och det är inte helt lätt att svara på vad som gäller.

– Det är nya frågor som vi inte har ställts inför tidigare, säger Sofie Malmkvist.

Men det finns grundläggande regler i arbetsmiljölagstiftningen.

Vad gäller om jag som anställd ändå vill fortsätta göra det?

– Det går alltid att komma överens med arbetsgivaren om vad som ska gälla just dig. Sedan finns det flera kollektivavtal som innehåller bestämmelser om distansarbete, och de bygger på frivillighet, att man kommer överens.

Det är väl heller inte otänkbart att fler fack och arbetsgivare kommer att vilja reglera eller utveckla vad som gäller vid distansarbete i kollektivavtal framåt, resonerar hon.

Jag är exempelvis rädd för smitta på jobbet eller på bussen, vad gäller då?

– Arbetsgivaren är skyldig, som alltid, enligt den arbetsmiljölagstiftning som finns, att göra vad som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall, säger Sofie Malmkvist.

– Den nya situationen som nu uppstår när många arbetstagare återvänder till kontoret – som vi aldrig tidigare varit med om – måste vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Sofie Malmkvist.

Både skyddsombuden och facken ska involveras i den processen, enligt henne. Den nu speciella uppkomna situationen ska riskbedömas.

– Hur kan vi minska riskerna, vad betyder det här för arbetstagarnas oro för att bli smittade? säger hon.

Kan arbetsgivaren ändå ”tvinga” mig att återvända?

– Ja, i slutändan är det arbetsgivaren som bestämmer, precis som före pandemin, var arbetet ska utföras, om det inte står någon annat i ditt anställningsavtal.

Jag vill absolut inte jobba hemma längre. Kan arbetsgivaren ändå tvinga/förmå mig att göra det (kontoret kanske har halverats under tiden för pandemin)?

– Då blir mitt svar nej. Precis som innan pandemin beror det på vad du och arbetsgivaren har avtalat om. Om du uteslutande innan pandemin jobbade på kontoret har jag svårt att se att arbetsgivaren själv kan besluta att du ska arbeta hemifrån.

Om praxis varit jobb på kontoret innan pandemin, då får det anses vara gällande avtal om det saknas någon särskild skrivning om var arbetsplatsen ska vara förlagd, enligt henne.

Vid distansarbete, vad gäller kring regler om arbetsmiljö? Vem är ansvarig? Hur långt sträcker sig arbetsgivarens ansvar?

– Det korta svaret är att det alltid är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön, oavsett var någonstans du arbetar, säger Sofie Malmkvist.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

ÄMNEN I ARTIKELN