Stora lönelyft för börscheferna – Volvos vd tjänar 87 gånger mer än en arbetare

Under pandemin har näringslivet manat till återhållsamhet i avtalsrörelsen.

Samtidigt fick vd:arna för Sveriges största företag rejäla lönelyft i fjol.

I snitt tjänade 25 av de bäst betalda direktörerna på Stockholmsbörsen 48 miljoner – 15 procent mer än året innan, visar Aftonbladets granskning. 

“Nivån på märket är svår att smälta. Den är högre än förra gången för drygt tre år sedan då Sverige befann sig i en högkonjunktur. Idag är Sverige mitt i en pågående global pandemi där tiotusentals företag kämpar för sin överlevnad och framtiden är oviss. Det kommer att bli extremt svårt för många företag att klara av denna kostnadsökning”.

Så kommenterade Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl den uppgörelse mellan arbetsgivare och fackförbund som blev klar i november 2020.

Avtalen om löneökningarna inom industrin brukar vara vägledande för hela avtalsrörelsen och kallas därför för “märket”. Överenskommelsen innebar ett lönelyft på totalt 5,4 procent under 29 månader fram till 31 mars 2023, vilket motsvarar 2,2 procent per år. 

Höjde sin inkomst med 89 procent

Svenskt Näringslivs farhågor besannades inte.

I stället vände industrin och svensk ekonomi under 2021 upp snabbare än nästan någon anat. Många svenska exportjättar gjorde rekordvinster under förra året. 

Det visar sig också att en generell kostnadsökning på 2,2 procent per år för personalen stod sig mycket slätt jämfört med utvecklingen för storbolagens högsta ledningar.

Aftonbladets genomgång av 25 av Stockholmsbörsens största företag, sett till börsvärde, visar att 2021 blev ett lysande år för direktörerna.

Stora Ensos vd Annica Bresky höjde sin totala inkomst med hela 89 procent under 2021.
Stora Ensos vd Annica Bresky höjde sin totala inkomst med hela 89 procent under 2021.
  • Bland de som ökade sin ersättning mest finns flera chefer för tunga industribolag.
  • Skogsjätten Stora Ensos vd Annica Bresky höjde sin totala inkomst med hela 89 procent till 28 miljoner. I siffran ingår grundlön, olika former av bonus och inbetalningar till pension. 
  • Andra vd:ar för industrijättar vars lönekuvert svällde rejält under 2021 är Stefan Widing chef för verkstadsföretaget Sandvik (plus 55 procent) och Nico Delvaux, vd för låsjätten Assa Abloy (upp 43 procent jämfört med 2020). 
  • Kraftföretaget ABB:s vd Björn Rosengren toppar industrins löneliga med en samlad inkomst på nära 84 miljoner kronor. Justerat för en engångsutbetalning på över 33 miljoner som han fick i fjol för att skriva på för det nya jobbet, innebär det ett lönelyft på 42 procent. 
ABB:s vd Björn Rosengren toppar industrins löneliga med en samlad inkomst på nära 84 miljoner kronor.
ABB:s vd Björn Rosengren toppar industrins löneliga med en samlad inkomst på nära 84 miljoner kronor.

Fick 21 miljoner i bonus

När pandemin slog till i början av 2020 och fabrikerna stängde förklarade lastbilstillverkaren AB Volvos ordförande Carl-Henric Svanberg att det förstås inte kunde bli tal om bonus till ledningen. Men styrelsen ändrade sig och gjorde om målen för chefernas bonus, vilket ledde till att vd Martin Lundstedt kunde kvittera ut drygt 21 miljoner i rörlig ersättning, samtidigt som Volvo tog emot miljardbelopp i statligt stöd. 2021 ökade Martin Lundstedts totala lönepaket ytterligare med över 5 miljoner till drygt 49 miljoner. 

Därmed tjänar Volvos vd 87 gånger mer än en vanlig anställd i bolaget, baserat på den genomsnittliga löne- och pensionskostnaden per medarbetare under 2021. 

Martin Lundstedt, vd för lastbilstillverkaren AB Volvo, tjänar 87 gånger mer än en vanlig anställd i bolaget
Martin Lundstedt, vd för lastbilstillverkaren AB Volvo, tjänar 87 gånger mer än en vanlig anställd i bolaget

Även i Volvo Cars hade avgående vd Håkan Samuelsson ett bra år med drygt 61 miljoner. 

Spelbolagets vd drog in 80 miljoner

Tre direktörer fick se sina inkomster minska. Astra Zeneca-chefen Pascal Soriots samlade ersättning sjönk med 13 procent. Men det var från minst sagt en hög nivå eftersom han 2020 tjänade 197 miljoner. 

Den i särklass största löneökningen i fjol stod spelbolaget Evolution Gamings vd Martin Carlesund för, hans ersättning ökade med hela 456 procent till nästan 80 miljoner. Egentligen tjänade Martin Carlesund ännu mer, eftersom han förra året löste in optioner som han fick 2020. Vinsten uppgick till hela 240 miljoner. Men för att underlätta jämförelsen med andra bolag har dessa pengar inte räknats med. 

Martin Carlesund, vd på Evolution.
Martin Carlesund, vd på Evolution.

I genomsnitt landade ersättningen för de 25 vd:arna på knappt 48 miljoner, 15 procent mer än under 2020.

Därmed står det klart är att höjda löner till börsbolagens ledningar, en trend som pågått under lång tid, fortsatt med oförminskad styrka under pandemin. 

Samtidigt är inflationen i Sverige just nu långt över de 2,2 procenten i löneökningar för industrin, vilket innebär att inkomsterna för miljoner löntagare i praktiken sjunker. 

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu