De har lättast att få jobb

MIN EKONOMI

Stor brist på arbetskraft väntas

Foto: Läkare och ingenjörer tillhör de yrkesgrupper som har lättast att få jobb det kommande året.

Samtidigt som arbetslösheten är hög är bristen på arbetskraft stor inom många yrkesområden.

Lättast att få jobb har datatekniker och ingenjörer.

Datatekniker, ingenjörer och läkare går en lysande framtid till mötes. Redan i dag är bristen stor och den väntas öka i takt med att den svenska ekonomin repar sig.

– På ingenjörssidan handlar det om intresse. Det finns många lediga platser på de treåriga ingenjörsutbildningarna, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Inte redo för arbetsmarknaden

Fler studenter antas visserligen till läkarutbildningen än tidigare, men enligt Gustavsson borde platserna utökas ytterligare för att möta efterfrågan på läkare.

Hur kan vi ha brist på arbetskraft samtidigt som arbetslösheten väntas bli 8,3 procent i år?

– Det handlar om att stora kullar, 20 procent av eleverna, lämnar gymnasieskolan utan betyg. De står inte redo för arbetsmarknaden utan betyg.

Högre utbildningskrav

En allmän tendens är att arbetsgivarna höjer utbildningskraven och kräver minst gymnasieutbildning för jobb som man tidigare har kunnat få direkt efter nian.

– När kraven på effektivitet ökar höjs också kraven på kompetens.

Matroser, vaktmästare och vårdbiträden finns bland dem som har svårast att få jobb.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM