Här är de senaste svartlistade företagen

Foto: Johnér Bildbyrå
En stor del av bolagen på Råd & Röns Svarta lista är byggföretag.
MIN EKONOMI

Byggföretag, bilfirmor och flygbolag.
Det är de vanligaste företagen som hamnar på Råd & Röns Svarta lista.
– Den största gruppen i år har varit hantverkare och många byggföretag, där blir det alla möjliga problem, säger Jonas Ryberg, reporter på tidningen.

Just nu varnar Råd & Rön för 134 företag, sedan konsumenttidningens Svarta lista uppdaterades i augusti.

Listan uppdateras två gånger per år, med syftet att varna för företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens, ARN, rekommendationer.

Nämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag. Ofta är det samma typer av företag som dyker upp hos ARN och därmed också på Råd & Röns Svarta lista.

”Kan bli stora konsekvenser”

Av de 134 företag som svartlistas har 25 funnits med på listan tidigare under de två senaste åren.

– Den största gruppen i år har varit hantverkare och många byggföretag, där blir det alla möjliga problem, säger reportern Jonas Ryberg, som har sammanställt tidningens lista.

Enligt honom handlar det många gånger om att kunden och hantverkaren har olika uppfattningar om vad som ska bli gjort i hemmet och till vilket pris.

– Det verkar vara ett område där det är väldigt svårt att få till kommunikation mellan företag och kund. Inom det området kan det röra sig om väldigt mycket pengar för kunden. Det kan bli stora konsekvenser för den enskilde om det blir saker som inte blir gjorda i hemmet.

Bil- och resebolag svartlistas

En hel del bilföretag svartlistas också.

– Det är många som köper en bil som inte är så jättedyr och som går sönder väldigt fort. Då tycker inte säljaren att garantier och sådant ska gälla.

Resor är ett annat vanligt förekommande område, där flera flygbolag återkommer på Svarta listan varje år.

– Det handlar om förseningar som de inte betalar för. I vissa fall är det bortkommet bagage.

Förra året tog ARN emot 13 537 ärenden, vilket är en ökning med 1 502 ärenden jämfört med året innan. Under 2016 följde 78 procent av företagen nämndens beslut.

”Många blir arga”

Råd & Rön kontaktar alltid alla företag och anmälare innan Svarta listan publiceras, för att fråga om beslut har följts. Enligt Jonas Ryberg är det vanligt att företagen väljer att gå på ARN:s beslut för att slippa hamna på listan.

Hur reagerar företagen när ni ringer upp dem och talar om att de är med på er Svarta lista?

– Det är väldigt olika. Många blir arga och tycker att Allmänna reklamationsnämnden har fattat fel beslut, medan andra har bestämt sig för att inte bry sig. Flygbolag och liknande har ofta ett slags policybeslut att de ska agera på det viset och inte betala ut ersättning. Är det mindre hantverksfirmor tycker de av hela sitt hjärta att de har rätt och inte kunden. Då kan det bli en ganska upprörd stämning.

FAKTA

Några av värstingarna på Svarta listan

 • Adresstjänst Sverige AB

 • Air Berlin

 • Nordisk Bygg & Badrum

 • Bilpunkten i Örebro AB

 • Husex AB

 • Jvl Cars

 • Progressive Marketing

 • Jönköpings Fasad

 • Nordisk betongstämpling AB

 • R&B Entreprenad

 • Yambo.se

 • Projekt Utemiljö i Sverige AB

 • British Airways

 • Swedmart

 • Norwegian Air Shuttle

 • Slyte Lotsen HB

 • Firas Bil Försäljning AB

 • Bromölla Buss

 • Arkans bilverkstad

 • Lejonbilar AB

Källa: Råd & Röns Svarta lista

FAKTA

Så anmäler du ett företag till ARN

 • Framför först dina krav till företaget. Om företaget säger helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarar alls, kan du anmäla till ARN.

 • I anmälan ska du som konsument tydligt beskriva vad du vill att nämnden ska besluta och hur du har kommit fram till ditt krav. ARN kan till exempel besluta att företaget ska avhjälpa ett fel, byta ut en vara, göra ett prisavdrag eller att ett avtal ska hävas.

 • Bifoga de bevis som stödjer dina uppgifter. Det kan vara till exempel kvitto, faktura, skriftliga avtal, offert, garantier, besiktningsprotokoll och foton.

 • Innan ARN prövar ärendet får företaget en möjlighet att svara. Efter att ärendet sedan prövats fattar nämnden ett beslut.

 • Beslutet är en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Den som inte är nöjd med beslutet kan gå till domstol. Nämndens beslut kan inte överklagas.

Källa: ARN

ARTIKELN HANDLAR OM