Europeiska centralbanken rekordhöjer räntan

Skyhög inflation bakom trippelhöjning

Europeiska centralbanken (ECB) trippelhöjer styrräntan med 75 punkter.

Det är den största höjningen i bankens historia.

– Det pressar Riksbanken mot att höja 75 punkter, säger investeringschefen Jon Arnell.

Europeiska centralbanken (ECB) höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 1,25 procent. Det är den största höjningen i bankens historia.

Samtidigt öppnar ECB för ytterligare höjningar framåt.

”Baserat på den aktuella bedömningen räknar ECB-rådet med att över ett antal kommande sammanträden höja räntorna ytterligare för att dämpa efterfrågan och skydda mot risken för en ihållande uppväxling i inflationsförväntningarna”, skriver centralbanken i ett pressmeddelande.

Reviderar upp prognosen

Inflationen i EU-området nådde 9,1 procent i augusti. ECB pekar ut de kraftigt stigande energi- och livsmedelspriserna som bidragande faktorer.

Samtidigt reviderar ECB kraftigt upp sina inflationsprognoser. Inflationen väntas nu i genomsnitt hamna på 8,1 procent 2022, enligt banken. Det är en ökning från 6,8 procent. 2023 väntas inflationen landa på 5,5 procent och året därpå 2,3 procent.

Christine Lagarde, ordförande i den europeiska centralbanken (ECB).
Christine Lagarde, ordförande i den europeiska centralbanken (ECB).

Enligt Jon Arnell, investeringschef på rådgivnings- och förmedlingsbolaget Max Matthiessen var beskedet trots rekordnivån, inte helt oväntat.

– För min del var det väntat. På marknaden har förhandsprognosen varit blandad om det skulle landa på 50 eller 75 punkter. Givet hur ECB har talat de senaste veckorna har det lutat åt ett mer hökaktigt besked precis som vi sett från amerikanska centralbanken tidigare. Det är även de tongångarna som kommer från Riksbanken.

Han bedömer att ECB nu vill signalera att centralbanken på allvar vill ta tag i den ekonomiska utvecklingen.

– De visar med detta att de vill ta tag i inflationsproblemet här och nu. De vill hellre höja mycket under en kort period för att kunna ta det lite lugnare längre fram. Den argumentationen är i stort samma som amerikanska Fed.

Fördröjning av effekt

Jon Arnell betonar dock att även om höjningen kommer nu så finns det en fördröjning innan effekten på allvar slår igenom.

– Vi kommer se de stora effekterna av räntehöjningarna om ungefär ett halvår.

Dagens höjning är den andra på kort tid från Europeiska centralbanken. I juli höjde centralbanken styrräntan med 50 punkter, vilket var den första höjningen som ECB gjort på elva år. Kritik har tidigare riktats mot centralbanken för att den agerat för sent mot inflationen. Detta är något som Jon Arnell tror spelar in i dagens besked.

– Jag tror att de behöver visa framfötterna för att få ner de långsiktiga inflationsförväntningarna. Enligt ECB:s prognoser så räknar de med att vara tillbaka på runt 2 procents inflation under 2024.

Jon Arnell, investeringschef på Max Matthiessen.
Jon Arnell, investeringschef på Max Matthiessen.

Dagens besked har ännu inte lett till någon skräckeffekt på finansmarknaden, vilket Jon Arnell menar är relativt väntat.

– Euron är typ oförändrad mot dollarn och börserna steg visserligen initialt men har börjat handlas tillbaka. Det är lite av en ickehändelse trots rekordnivån. Det bygger på att förväntan redan låg i kraftigare höjningar under året, säger Jon Arnell.

Efter beskedet har Stockholmsbörsen fallit tillbaka där både breda OMXSPI-indexet och OMX30- indexet vid 15.15-tiden var ner runt 1 procent.

– Det är tydligt att ECB är stressade av rådande klimat, vilket marknaderna tar fasta på och säljer av, säger Jon Arnell.

Sätter press på Riksbanken

Han tror dock att höjningen sätter press på svenska Riksbanken som ska ge sitt räntebesked senare i september.

– Det pressar Riksbanken mot att höja 75 punkter då de inte vill hamna för långt ifrån övriga Europa. Marknaden har redan prisat in den höjningen så dagens besked är nog mer en bekräftelse av vad vi kan vänta oss även i Sverige.

Publisert: