Kritiserar utredning om nybyggda bostäder

Foto: Johnér Bildbyrå
Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kritiserar en ny utredning om presumtionshyror. Det kommer inte att byggas fler hyresrätter och hyrorna kommer att bli dyrare till följd av utredningsförslagen, menar de.
MIN EKONOMI

Få nybyggda hyresrätter och ännu dyrare hyror.
Det blir effekten av en ny utredning som lämnades till regeringen under måndagen, menar Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna.
– Det är ett stort misslyckande, säger Marie Öhrnström, chefsjurist på Fastighetsägarna.

I höstas tillsattes en utredning för att se över modellen för hyressättning vid nyproduktion, så kallad presumtionshyra. Det är ett system för nybyggda lägenheter som infördes 2006.

Tanken med systemet är att hyran för en nybyggd hyreslägenhet ska täcka fastighetsägarens produktionskostnader.

Reglerna innebär att en fastighetsägare och en hyresgästorganisation kommer överens om en högre hyra som gäller i 15 år och som inte ska ändras under den här perioden.

Syftet med att införa presumtionshyror var att förbättra förutsättningarna för att bygga hyresrätter.

Saknar stor effekt

Men enligt utredningen, som under måndagen lämnades till Justitiedepartementet, är det svårt att säga om det har byggts fler nya hyresrätter på grund av det här systemet.

Nu vill man förändra modellen, trots att man inte tror att det kommer att ha särskilt stor effekt på den kommande nyproduktionen.

Det största förslaget handlar om att det ska gå att ändra presumtionshyran, om fastigheten till exempel behöver renoveras eller ändras på något annat sätt.

Men det här tror Fastighetsägarna är fel väg att gå.

– Jag tror inte att det blir aktuellt i särskilt många fall, för när det gäller nyproduktion behöver det inte göras så många renoveringar eller ändringar under de närmsta åren, säger Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna, som är en av utredningens sakkunniga.

”Slag i luften”

Hon tycker att utredningen är ett stort misslyckande, på grund av de smala utredningsdirektiven.

Hon menar att det är mycket mer än bara presumtionshyran som man måste väga in för att öka på byggtakten, bland annat tillgången på marknaden, ränteläget och konjunkturen. Och hon säger att det inte kommer att byggas fler hyresrätter bara för att det här systemet görs om.

– Det är ett slag i luften för hela bostadsmarknaden. Det behöver byggas fler bostäder, det är alla överens om. Men vi tycker att den här utredningen ska slängas direkt i papperskorgen och att man tillsätter en ny utredning som tittar på läget mer övergripande.

Fastighetsägarna vill ha en friare hyressättning, med avtalsfrihet mellan hyresvärden och hyresgästen.

Dyrare hyror

Enligt utredningen blir det allt vanligare i dag att fastighetsägare förhandlar om hyror med hyresgästerna direkt i stället för med Hyresgästföreningen.

Både att presumtionshyran föreslås ändras om fastigheten behöver renoveras, och att fler fastighetsägare förhandlar om hyror med hyresgästerna direkt i dag, leder till att det blir dyrare hyror, enligt Hyresgästföreningen.

– Det är en sådan bostadsbrist i dag att människor inte har något annat val än att tacka ja till en jättedyr lägenhet. Det är ingen bra utveckling. Vi har svårare att komma överens med fastighetsägarna om presumtionshyror. Det är inte bra för hyresgästen som är den svagare parten i en förhandling. Vi behöver ha ett bättre system för att skydda hyresgästen, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, som är en av utredningens experter.