L kritiserar amorteringsförslag

Mats Persson (L).
Mats Persson (L).

Borgerliga partier ifrågasätter nu Finansinspektionens planer på ett skärpt amorteringskrav.
– Det kommer att slå mot unga, säger liberalernas Mats Persson till Dagens Nyheter.

Framtiden för Finansinspektionens (FI) förslag om skärpta amorteringskrav är osäker. Liberalerna sågar förslaget, och vill hellre se en nedtrappning av ränteavdragen, skriver Dagens Nyheter.

– Det kommer att slå mot unga, särskilt mot dem som inte har föräldrar med stora kapitaltillgångar, säger Mats Persson (L), som sitter i finansutskottet, till tidningen.

Måste godkännas av regeringen

Skärpta krav skulle enligt förslaget, som måste godkännas av regeringen, innebära att den som tar ett nytt bolån som är större än 4,5 gånger hushållets inkomst måste öka sin amortering med en procentenhet jämfört med i dag.

– Det kommer också att minska rörligheten på bostadsmarknaden när äldre får svårare att köpa en ny bostad, säger Mats Persson.

Kristdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Jakob Forssmed är "mycket tveksam" till förslaget.

Men moderaternas Ulf Kristersson anser att det är nödvändigt att agera för att dämpa utvecklingen med hushållens ökade skuldsättning.

"Finansinspektionens förslag om skärpt amorteringskrav skulle vara ett verktyg för att göra detta. Ökade krav på amortering har bieffekter, men att inte vidta åtgärder i detta läge vore sämre", skriver han i en kommentar till TT.

Kritiska remissinstanser

Flera remissinstanser har redan uttryckt kritik, bland dem LO och Svenska bankföreningen, som menar att det skulle göra det svårare att ta sig in på bostadsmarknaden för de som idag står utanför.

Bland andra Boverket och Europeiska Centralbanken ger tumme upp till förslaget.

FI är fortsatt orolig över hushållens snabbt växande skulder, som de menar skapar stor sårbarhet i svensk ekonomi. Det underströk FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett tal i Karlstad under onsdagen.

– FI arbetar vidare med förslaget kring ett skärpt amorteringskrav. I fokus nu är att analysera inkomna remissvar, sa han.

FI:s styrelse fattar beslut om förslaget den 13 november.

Publisert:

LÄS VIDARE