Regeringen krävs på snabb plan mot cementkris

Av: 

TT

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) krävs på en plan för att möta hot om brist på cement.
Näringsminister Ibrahim Baylan (S) krävs på en plan för att möta hot om brist på cement.

Trycket ökar på regeringen att lägga fram en plan för att inte cementen till byggen ska sina i höst, efter domen angående Cementas kalkbrytning på Gotland.

I dag möter näringsminister Ibrahim Baylan (S) riksdagens näringsutskott samt fack och arbetsgivare i berörda branscher.

– Jag förväntar mig att ministern kommer med politiska initiativ för hur vi ska komma ur det här, säger Johan Lindholm, ordförande för LO-facket Byggnads som fruktar stora varsel bakom hörnet om regeringen inte ger besked.

– Får vi inget besked måste vi börja varsla, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för byggbranschens samlande organ Byggföretagen.

Hon säger att regeringen, med den juridiska stab den har tillgång till, bör ha en plan vid det här laget.

Visa plan

– Regeringen bör kunna redovisa för oss hur planen för att undvika ett produktionsstopp den 31 oktober ser ut och hur man långsiktigt ska hantera frågor av den här typen, säger Elmsäter-Svärd

Lars Hjälmered, ordförande (M) i näringsutskottet har också gjort klart att han vill se en tidssatt plan från regeringens håll.

Byggnads och Byggföretagen mötte, tillsammans med andra fack och branschföreträdare, Ibrahim Baylan för snart två veckor sedan.

Då hade Baylan inte mycket att komma med, enligt dem, kring hur situationen ska lösas efter det att Mark- och miljööverdomstolen den 6 juli avvisade bolaget Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalksten vid anläggningen i Slite på Gotland. Det nuvarande tillståndet går ut den 31 oktober. Cementa dominerar produktionen av cement i Sverige och 75 procent av den skeppas ut från Slite, resten från bolagets anläggning i Skövde.

Undvika stopp

Näringslivet och facken hävdar att flera hundratusen jobb kan beröras vid ett stopp.

Cementa har begärt prövningstillstånd för en överklagan i Högsta domstolen. Bolaget har också begärt att HD ska ta sig an målet med förtur. Det sa dock HD nej till i förra veckan, enligt uppgift från domstolen till TT.

Normal handläggningstid för en ansökan om prövningstillstånd uppges till en till två månader men kan påverkas av semesterperioden. Cementa lämnade sin begäran till HD den 22 juli.

Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan med hänvisning att miljökonsekvensbeskrivningen hade sådana brister att den inte kunde tas upp i sak, bland annat i frågan om hur fortsatt brytning skulle påverka tillgången på grundvatten i området.

Cementa hävdar i sin inlaga till HD att det finns en rad allvarliga brister i hur Mark- och miljööverdomstolen har handlagt målet, till exempel vilken kompetens domstolen haft tillgång till samt att domen kom så långt efter huvudförhandlingen i oktober 2020. Cementa begär i första hand att domen ska undanröja domen och fastställa den tidigare instansen Mark- och miljödomstolens ja till ansökan om tillstånd. I andra hand bör målet skickas tillbaka till Mark- och miljööverdomstolen.

Cementa vill också att HD ska ge bolaget tillstånd att i ett år ytterligare bryta sten i områden som omfattas av det nuvarande tillståndet.

Vill inte

Varken Ibrahim Baylan eller någon annan i regeringen vill låta sig intervjuas om det blir några besked vid onsdagens möten.

Regeringen har tidigare sagt att den inte kan lägga sig i den juridiska processen.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

ÄMNEN I ARTIKELN