Boräntorna börjar sjunka

Publicerad:
Uppdaterad:

...men än så länge bara de bundna

Finanskrisens järngrepp om kreditmarknaden har börjat släppa. Ett tecken på detta är att så gott som samtliga bolåneinstitut nu har börjat sänka räntor på bundna bolån.

Men än så länge är det ingen som rör den rörliga räntan.

Både inhemska och utländska åtgärder mot finanskrisen ger nu effekt på hushållens boräntor.

Räntorna sjönk på måndagen på såväl bostadsobligationer som på interbank-marknaden, där bankerna lånar av varandra. Avståndet till räntorna på statspapper med samma löptid minskade med omkring 0,10 procentenheter för de flesta löptider.

Större andel

Enligt skolboken ger det ett ökat utrymme för räntesänkningar på lån till både hushåll och företag.

Länsförsäkringar och Skandiabanken gick på måndagsförmiddagen ut och sänkte räntorna på såväl två- som femåriga bolån, något som de flesta större aktörer på den svenska bolånemarknaden hann göra redan i slutet av förra veckan.

Men ännu har ingen rört de rörliga boräntorna, som sedan finanskrisen fördjupades i september ligger kvar på de högsta nivåerna sedan 90-talets krisår.

De sjunkande räntorna för bostadsobligationer förklaras främst av Finansinspektionens beslut att ändra hur livbolagens diskonteringsränta ska beräknas. Ändringen öppnar för en betydligt större andel bostadsobligationer i livbolagens portföljer, förklarar Charlotte Asgermyr, räntestrateg på SEB.

Till detta kommer helgens europeiska uppgörelse och de lagförslag som finansminister Anders Borg har aviserat i kölvattnet på det.

– Det här bör påverka räntorna ut mot hushåll positivt, säger hon.

Räcker inte

Men några omgående sänkningar av rörliga räntor tror hon inte på. På den punkten får hon medhåll av Tor Borg, ränteanalytiker på det statliga bolåneinstitutet SBAB.

Enligt Borg räcker det inte med några punkter lägre ränta på tremånaderslånen mellan svenska banker.

– Det som krävs är att själva räntemarknaden kommer i gång. Den står ju numera mer eller mindre stilla. Det måste gå att handla på olika löptider. Nu är det egentligen bara dagslånemarknaden som fungerar, säger han.

Annika Winsth, makroanalytiker på Nordea, är något mer positiv.

Om riskaptiten på marknaden håller i sig några dagar tror hon att rörliga räntor kan börja sänkas senare i veckan.

– Hur snabba bankerna är på att ändra beror lite grann på hur mycket de har lidit hittills, säger hon.

Joakim Goksör/TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN