Carnegie faller fritt

Publicerad:
Uppdaterad:

Privatekonomi

Carnegie faller handlöst på Stockholmsbörsen.

Aktien har hittills i dag rasat med nästan 60 procent.

– Ingen på utsidan kan veta hur illa det ser ut för Carnegie, om de ens vet det på insidan, säger en aktieanalytiker som vill vara anonym.

I förra veckan redovisade Carnegie en förlust på en dryg halv miljard kronor under tredje kvartalet.

I samband med detta berättade ledningen att bolaget gör kreditreserveringar på över en miljard kronor för ett enskilt kreditengagemang. Enligt medieuppgifter skulle det röra sig om finansmannen Maths O Sundqvist.

Rejäla böter

Problemet med Carnegie är att deras riskkontroll ifrågasatts kraftigt tidigare, vilket i fjol medförde rejäla böter från Finansinspektionen.

Aktieanalytikern som vill vara anonym tror att det behövs en tydlighet i ägarstrukturen för att bolaget ska bli kvar på marknaden.

– Så någonting behöver hända på ägarsidan, säger han.

I dag är Moderna Finance största ägare och kontrollerar 17,6 procent av röster och kapital i Carnegie. Moderna Finance, tidigare Invik, köptes i fjol av isländska Milestone. Vd i Moderna Finance är Anders Fällman, tillika styrelseordförande i Carnegie.

Ansökte om miljardstöd

Carnegie ansökte i helgen om det särskilda likviditetsstödet på en miljard kronor.

Riksbanken och Finansinspektionen har gjort en analys av Carnegies finanser och kommit fram till att de är solida och att likviditetsproblemen är tillfälliga.

Lånet löper tills vidare och Carnegie får betala en ränta som bygger på Riksbankens reporänta, som för närvarande är 3,75 procent, plus 1,50 procentenheter.

Carnegies balansomslutning uppgick per den 30 september till 33 miljarder kronor och Carnegie förvaltar sammanlagt 122 miljarder kronor. Bolaget har 4 000 kunder. Bolagets sysselsätter 1 000 anställda varav 600 i Sverige.

Storspelare

Carnegie arbetar med aktiemäkleri, aktieanalys, aktiehandel, tillgångsförvaltning och rådgivning vid företagsköp. Bolaget är en storspelare på de nordiska aktiemarknaderna. Aktiemarknaden har fallit kraftigt och bolaget har därför haft stora svårigheter att låna pengar.

– Att inte ge bolaget ett tillfälligt likviditetsstöd hade ökat osäkerheten på de redan oroliga finansmarknaderna, säger vice riksbankschefen Lars Nyberg.

– Det är en förtroendefråga.

För några veckor sedan gav Riksbanken den krisdrabbade isländska banken Kaupthing svenska verksamhet ett likviditetsstöd på upp till fem miljarder kronor för att säkra de svenska insättningarna i banken.

”Fullt förtroende”

Vice riksbankschefen Lars Nyberg berättade på måndagens presskonferens att Riksbanken har fullt förtroende för Carnegie trots att företaget har ansökt om likviditetsstöd:

– Vi beslutade i går att vi skulle ge stöd eftersom de ansökt om sådant och att finanskrisen också drabbat Carnegie. De har haft svårt att skaffa likviditet som de normalt kan få på marknaden. Det är rent tillfälliga problem och vi bedömer att det är ett solitt företag som har goda förutsättningar att klara ut problemen om de får stöd.

Carnegie är organiserat i form av ett holdingbolag med flera dotterbolag. Säkerheten för lånen är tagna i Carnegies dotterbolag.

Lars Nyberg vill inte spekulera i om Carnegie kan tänkas behöva ännu mer pengar på sikt.

– De får vi ta ställning till om de frågar igen. Enligt den bedömning vi nu gjort är de solida, säger Lars Nyberg.

Generöst bonussystem

Finansinspektionen (FI) ska göra en granskning av Carnegie med anledning av möjliga brister i intern styrning och kontroll, skriver Carnegie ett pressmeddelande. FI ska också titta på möjliga brister i hantering av stora kreditexponeringar.

Det har stormat ordentligt kring Carnegie de senaste åren. Bolaget har bland annat fått klä skott för ett generöst bonussystem.

Carnegie har ett vinstdelningssystem som innebär att vinsten delas lika mellan de anställda och aktieägarna.

Under våren 2007 avslöjades det att vinsten hade blåsts upp med felaktiga affärer vilket ledde till att bonusen blev högre än vad den annars skulle ha blivit – något som slutade med att Finansinspektionen utdömde böter på 50 miljoner kronor.

Efter mycket uppståndelse gick den högsta ledningen med på att avstå från bonusarna för 2007. Den dåvarande vd:n Stig Vilhelmsson fick 2006 över 19 miljoner kronor i bonus.

Interna styrningen granskad

I och med Carnegies ansökan om lån hos Riksbanken bestämde sig Finansinspektionen för att skicka skrivelsen om granskning till Carnegie.

– Låneansökan har bestämt timingen för när vi ska delge banken information om våra iakttagelser, säger Finansinspektionens chefsjurist Joakim Schaaf till TT.

TT: Vad är det ni har granskat?

– Det vi har tittat på är bland annat den stora exponeringen mot en enskild kund som de gick ut med i fredags. Sedan handlar det också om deras interna styrning och kontroll.

Kontrollerar drygt 9 procent

Böös Enblad AB samt bolagets grundare Anders Böös och Patrik Enblad har köpt sammanlagt 3 700 509 aktier i Carnegie. Tillsammans med tidigare innehav kontrollerar nu Böös Enblad motsvarande 9,18 procent av kapital och röster i bolaget.

Böös Enblad motiverar sitt köp av Carnegieaktier med att det är ett i grunden fint bolag som försatts i en utmanande situation.

”Böös Enblad avser att ta ett operativt ansvar och finansiellt stödja Carnegie samt arbeta för att återställa förtroendet för bolaget”, skriver de i ett pressmeddelande där de också säger att investeringen är långsiktig.

”I det korta perspektivet handlar det om att säkerställa att verksamheten kan fortsätta att bedrivas som normalt, att fungerande kontrollrutiner finns på plats samt att begränsa riskerna”, skriver Patrik Enblad.

Styrelseproffset Anders Böös var för ett år sedan en av kandidaterna till ordförandeposten i Carnegie.

Patrik Enblad var tidigare vd för HQ Bank.

Tillsammans hade de två enligt medieuppgifter planer att gå in som storägare i Carnegie för ett år sedan. Men de drog sig tillbaka sedan Moderna Finance köpt på sig storposter i Carnegie.

”Inte fullständigt hopplöst”

– Det ser problematiskt ut. Men även om aktien fått mycket stryk ser det inte fullständigt hopplöst ut, säger Folksams ägaransvariga Carina Lundberg Markow till TT.

Hon vill dock inte berätta om Folksam fortfarande äger några aktier i Carnegie.

Det faktum att Riksbanken lånar ut en miljard kronor borgar för att Riksbanken gjort en ordentlig undersökning av Carnegies finanser.

– Och det handlar om tillfälliga likviditetsproblem, säger hon.

Carnegies riskhantering har en längre tid stått i centrum. Carina Lundberg Markow tycker att den blivit bättre sedan Finansinspektionen slog ner hårt på verksamheten för ett år sedan. Men bonuskulturen i bolaget kan vara ett problem:

– Det är svårt att inte se att det finns en koppling mellan stor risk och viljan att få hög avkastning, säger hon.

I finanskristider kan det vara extra känsligt. Att sitta med riskexponeringar på en miljard kronor gentemot en enda person talar sitt tydliga språk.

Hon applåderar Böös/Enblads intåg som ny storägare i Carnegie.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN