Mer i plånboken för pensionärer

Foto: Johnér
På tisdagen presenterade riksdagens blocköverskridande pensionsgrupp en rad förändringar som ska ge upp till 1 300 kronor mer i månaden för pensionärer med riktigt låga inkomster. PRO ställer sig kritiska till förslaget och tycker det är ett ”allt för dåligt utfall”. Förslagen planeras införas 2020.

avFredrik Rundkvist

MIN EKONOMI

Annika Strandhäll: Vi behöver öka tryggheten för dem med lägst pension

Snart blir det mer pengar i plånboken för pensionärer med riktigt låga inkomster. Riksdagens pensionsgrupp föreslår en rad förändringar som ska ge upp till 1300 kronor mer i månaden.

– De som varit med och byggt upp vårt land och lagt grunden för vår gemensamma välfärd ska ha en bra pension, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Riksdagens blocköverskridande pensionsgrupp presenterade i går sitt slutförslag, om ändringar av grundskyddet.

– Det är en viktig del av den svenska modellen. Därför är det otroligt viktigt att öka tryggheten för Sveriges pensionärer och särskilt för dem med lägst pensioner, säger pensionsgruppens ordförande Annika Strandhäll i en kommentar.

Ökat bostadstillägg

Bland annat föreslås att taket för bostadstillägget höjs från 5600 kronor till 7000 kronor.

– Det här är en sak som vi drivit ganska hårt. Men vi tycker inte att utredningen når ända fram, säger Anders Thoré, sakkunnig på Pensionärernas riksorganisation, PRO.

– För de som har det allra sämst ställt så skulle förslagen innebära ganska bra tillskott. Men för andra kan ändringarna till och med leda till sänkt bostadstillägg. Så man flyttar pengar från de som har det ganska dåligt ställt till de som har det ännu sämre ställt för att lägga på resurser så att alla kan få det bättre.

Enligt Pensionsmyndighetens senaste beräkningar lever ungefär 306000 pensionärer nära fattigdomsgränsen. Äldre ensamstående kvinnor är de som ofta har det tuffast.

– Enligt våra beräkningar leder de här förslagen till ungefär 15000 färre och det tycker vi är ett alltför dåligt utfall, säger Anders Thoré.

Planeras införas 2020

Pensionsgruppen består av ledamöter från sex riksdagspartier. Förslaget ska nu ut på remiss. Målet är att de föreslagna ändringarna ska träda i kraft 2020.

Dagens pensionssystem infördes för snart 20 år sedan. Sedan dess har kompensationsgraden, som anger pensionen i förhållande till slutlönen, sjunkit snabbt.

Den främsta orsaken är att livslängden ökat snabbare än beräknat. Pensionspengarna vi gnetar ihop under arbetslivet måste helt enkelt räcka fler år än tidigare.

När systemet infördes beräknades kompensationsgraden efter 45 års arbete bli ungefär 62 procent. I dag är det många som knappt får ut 50 procent av slutlönen.

Här är förslaget – krona för krona

  • Garantipensionen höjs med 200 kronor mer i månaden. Gäller alla som har får garantipension.

  • Ett kompletterande tillägg till garantipensionen införs, max 200 kronor i månaden för sambopar och 700 kronor för gifta.

  • Taket i bostadstillägget höjs från 5 600 till 7 000 kronor. Det ska även bli enklare att ansöka om bostadstillägg genom att alla inkomster behandlas lika. Tiotusentals pensionärer med små inkomster kan vara berättigade till bostadstillägg utan att de vet om det.

  • Ett fribelopp i äldreförsörjningsstödet på 24 000 kronor om året ska stimulera flera att fortsätta arbeta efter pensionsåldern.

ARTIKELN HANDLAR OM