Holstein lämnar Icons styrelse

Publicerad:
Uppdaterad:

Icon Medialab köper ut de ursprungliga ägarna i Icon Asia med egna aktier och kommer att integrera bolaget från och med årskiftet.

I samband med affären lämnar Johan Staël von Holstein och Erik Wickström sina styrelseplatser i Icon.

Icon Medialab erbjuder de ursprungliga aktieägarna i Icon Asias ägarbolag, det Caymanregistrerade Boathouse, 60 cent per aktie för totalt 69 miljoner aktier i Icon Asia. Affären betalas med aktier i Icon baserat på en snittkurs för de senaste tio dagarna.

Totalt bjuder alltså Icon drygt 40 miljoner dollar eller 400 miljoner kronor för Icon Asia i egna aktier.

De ursprungliga ägarna i Icon Asia gör på kort sikt en förlust, de betalade 1 dollar per aktie när de gick in.

Största ägare i Icon Asia är idag Icons grundare Johan Staël von Holstein, Erick Wickström och Jesper Jos Olsson med 28 procent. Moderbolaget Icon International har 22 procent.

Bland övriga ägarna i Icon Asia finns även amerikanska IPG och Kjell Spångbergs bolag Emerging Technologies. Totalt satsades 700 miljoner kronor i början av år 2000 i Icon Asia varav moderbolaget Icon stod för 200 miljoner kronor.

Överväger börsintroduktion

Säljarna kan också få en tilläggsköpeskilling baserad på försäljning och lönsamhet i Asienbolaget under sista kvartalet 2000 och första kvartalet 2001.

Samtidigt kommer de existerande ägarna i Icon Asia att skjuta till nytt kapital, totalt mellan 165 och 200 miljoner kronor, varav Icon står för 100 miljoner kronor.

Enligt Ekonomi24s beräkningar kommer grundartrion att tillsammans få drygt 4 miljoner aktier i Icon med ett marknadsvärde på 160 miljoner kronor.

Efter affären kommer Icon äga 85 procent av Asien-bolaget, mot 22 procent idag. Resten ägs av personalen. De ursprungliga ägarna i Icon Asia kommer att äga en liten del efter kapitaltillskottet. Bolaget kommer att integreras i Icon Medialab International från 1 januari 2001.

Icon Asia överväger en börsintroduktion inom 12-24 månader. Annars har Icon en option att köpa ut resterande ägare till marknadspris.

- Jag är mycket nöjd, jag tycker att vi löst en svår knut där vi varit tvungna att göra flera olika intresseavvägningar. Det här är en bra lösning både för aktieägarna i Icon och i Icon Asia, säger Icon Medialabs koncernchef Ulf Dahlsten till Ekonomi24.

Har det varit ett problem att flera i styrelsen haft stora intressen i Icon Asia?

- De har inte deltagit i det här beslutet så det har varit en begränsad styrelse som haft den här diskussionen.

Johan Staël von Holstein och Erik Wickström lämnar Icons styrelse, varför?

- När vi har löst upp de här knutarna känner väl Johan att han vill koncentrera sig helt på Asien. Han är heltidsanställd styrelseordförande i Icon Asia och det kommer han att fortsätta vara. Efter affären blir han ju också ägare i Icon igen.

Har hans privata ekonomiska situtation påverkat den här förhandlingen?

- Det har den inte gjort. Man ska ha klart för sig att Johan inte befinner sig i något ekonomiskt trångmål som det framställts som. Det har mer varit en fråga om vilka av hans tillgångar som varit likvida. Han har ju bland annat stora tillgångar inlåsta i Letsbuyit.

Kommer Icon Asia att behöva mer kapital?

- Nej, inte för att nå de uppsatta målen. Venture Capital grenen där det än så länge inte gjorts så många investeringar ligger utanför det här. Där funderar vi på att samordna det med Icon Medialab Capital, men vi får se hur det blir.

Istället för Johan Staël von Holstein och Erik Wickström föreslås en annan av grundarna Jesper Jos Olsson ta plats i styrelsen.

Styrelsen i Icon stödjer affären liksom de stora ägarna i Icon Asia. Affären ska avgöras på extra bolagsstämmor i Icon Asia den 15 december och i Icon Medialab den 20 december.

Läs mer om Icon

Andreas Cervenka/Ekonomi24 (andreas.cervenka@ekonomi24.se)

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN