Ökad öppen arbetslöshet

MIN EKONOMI

– och minskad tillväxt nästa år

Regeringen räknar med en tillväxt på 4,0 procent i år och 3,3 procent nästa år.

Den öppna arbetslösheten däremot ökar från 5,6 procent i år till 5,8 procent nästa år i, enligt budgetpropositionens finansplan som TT läst.

Orsaken är att regeringen avser att dra ned på omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska programmen nästa år med 52 000 personer jämfört med i år. Det innebär en dämpning av sysselsättningsutvecklingen och ökar den öppna arbetslösheten eftersom många av deltagarna i programmen räknas som sysselsatta i statistiken.

Med neddragningen minskar andelen personer i de arbetsmarknadspolitiska programmen från 3,1 procent i år till 1,9 procent nästa år.

Ökningen av den öppna arbetslösheten och neddragningen av de arbetsmarknadspolitiska programmen innebär sammantaget att den totala arbetslösheten i prognoserna minskar från 8,7 procent i år till 7,7 procent nästa år. År 2009 beräknas den öppna arbetslösheten till 4,4 procent och den totala arbetslösheten till 5,8 procent.

Stark tillväxt

Antalet sysselsatta väntas öka med 67 000 nästa år och 43 000 personer 2008.

Den svenska tillväxten är för närvarande stark med en hög efterfrågan från både export- och hemmamarknaderna. Hushållens konsumtion väntas växa kraftigt under prognosperioden till följd av en stark syselsättningsutveckling, snabbt ökande disponibla inkomster och en stark förmögenhetsställning.

Hushållens konsumtionsutgifter ökar i prognoserna med 3,6 procent i år och hela 4,2 procent nästa år. År 2008 faller ökningstakten till 3,6 procent, samma nivå som i år.

Överskottsmål

Överskottsmålet för de offentliga finanserna ligger enligt regeringen fast och målet nås för varje år hela perioden 2006 till 2009. I år väntas ett överskott på 2,8 procent av bruttonationalprodukten (BNP), 2,3 procent nästa år, 2,6 procent 2008 och 3,1 procent 2009.

Med regeringens skattesänkningar sjunker skattekvoten från 50,5 procent i år till 47,6 procent 2009. Den konsoliderade bruttoskulden (Maastrichtskulden) faller som andel av BNP från 46,5 procent i år till 33,0 procent 2009.

Taket för statens utgifter sänks med 11 miljarder såväl för nästa år som 2008.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM