Högre produktion i näringslivet

Av:  TT

Produktionsvärdet för det totala näringslivet ökade med 0,9 procent i april jämfört med mars, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad i fjol steg produktionen med 5,1 procent.

Industrins produktion minskade med 0,6 procent i april jämfört med månaden före och ökade med 0,1 procent jämfört med motsvarande månad 2021. Tjänstesektorns produktion var 1,2 procent högre jämfört med mars och ökade med 8,0 procent i årstakt.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu