Räntan fortsatt låg

MIN EKONOMI

Reporäntan kvar på 2 procent – efter Riksbankens möte

Riksbankens direktion lämnade styrräntorna oförändrade vid sitt möte på torsdagen.

Det betyder att den viktigaste styrräntan, reporäntan, ligger kvar på 2,00 procent. Senast reporäntan ändrades var den 1 april 2004.

Riksbankens direktion sammanträder varannan torsdag, men informerar om beslut först på fredagen.

Riksbanken räknar med att inflationstrycket kommer att vara fortsatt lågt.

Har inte vänt än

”Sysselsättningen har utvecklats något svagare än Riksbanken bedömde i december. Någon vändning på arbetsmarknaden har ännu inte skett, men en fortsatt förstärkning av konjunkturen väntas medföra att sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker”, skriver Riksbanken i sin motivering till räntebeslutet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM