Vi håller i pengarna

Privatekonomi

Sparandet ökade under slutet av 2013

Hushållen håller i pengarna.

Under slutet av förra året sparade vi 18 miljarder.

Inte sedan finanskrisen har hushållen sparat så mycket under ett fjärde kvartal, enligt SCB.

Hushållens finansiella sparande, transaktioner i finansiella tillgångar minus transaktioner i skulder, uppgick till 18 miljarder kronor fjärde kvartalet 2013.

Inte sedan finanskrisen 2008 har hushållen sparat så mycket under motsvarande period, enligt Statistiska centralbyråns sparbarometer.

Det är ett trendbrott eftersom sparandet var lägre övriga kvartal 2013 jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Men totalt under hela året minskade sparandet jämfört med 2012, från 147 miljarder kronor till 116 miljarder.

Bankkonto populärt

Fondsparandet och bankinlåningen, samt försäkringssparandet drog upp sparandet under det fjärde kvartalet.

Bankernas räntor på sparkonton är låga. Men bankkonto är trots det en populär sparform, där över tio procent av hushållens finansiella tillgångar är placerade. Det sista kvartalet förra året ökade hushållens bankinlåning med 21 miljarder.

Nettosparandet, insättningar minus uttag, i fonder och på bankboken var 30 miljarder kronor under kvartalet. Däremot nettosåldes aktier för tre miljarder kronor, skriver TT.

Förmögenheten ökade

Hushållens finansiella förmögenhet, totala finansiella tillgångar minus skulder, fortsatte att växa och var vid årets slut 5 821 miljarder kronor. Att tillgångarna ökade förklaras till stor del av uppgången på Stockholmsbörsen som var 6 procent, enligt SCB.

Aftonbladet Spara smart

ANNONS

100 % förnybar el till inköpspris i 9 månader

Extern länk från Skellefteå Kraft

Beställ här

Publisert:

Aftonbladet

/

Min ekonomi

/

Privatekonomi

ÄMNEN I ARTIKELN

Privatekonomi

Sparande