Män väljs av män

Av: 

Elin Swedenmark

Jobb & karriär

Näringslivets valberedningar kartlagda

Det svenska näringslivets styrelser består bara till 19 procent av kvinnor.

En möjlig orsak lyfts fram i en ny undersökning: många valberedningar består bara av män.

– Resultatet är under all kritik, säger riksdagsledamot Anna König Jerlmyr.

Män väljer män. Det bekräftas i en unik undersökning av 231 bolag, beställd av Anna König Jerlmyr (M).

Hon märkte att det blev färre kvinnor i företagens topp, och misstänkte att det var lika illa i styrelsernas valberedningar.

Det visade sig att det bara var i fyra av de 231 bolagen som valberedningarna bestod åtminstone till hälften av kvinnor.

68 av de tillfrågade bolagen lämnade inte några uppgifter alls. Bland de 163 som svarade hade 89 bolag, 54 procent, valberedningar utan en enda kvinna.

– Undersökningen var svår att göra då många bolag inte vill berätta om sina valberedningar. När man ser resultaten förstår man varför, säger Anna König Jerlmyr.

”Dålig ursäkt”

Ett skäl som brukar anges för varför så få kvinnor får toppjobb, är att kvinnorna är ”svåra att hitta”.

– Men när det bara är män i en valberedning utgår de från nätverk och kompetens som de känner igen, säger Anna König Jerlmyr.

Det är i hög grad samma kvinnor som återkommer i dagens valberedningar. Men fanns det med fler kvinnor så skulle nätverken och kontakterna vidgas, tror Anna König Jerlmyr.

Hon menar vidare att påståendet om att det inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor är orimligt – kvinnor är i majoritet på dagens universitet och högskolor, påpekar hon.

– De som för den här retoriken ska sluta omedelbart, det är bara en dålig ursäkt för dåligt arbete i styrelsen.

Har ögonen på sig

Anna König Jerlmyr har länge misstänkt att företagen ser ut som de gör för att män väljer män. I vår kommer sanningen, när valberedningarna som granskats av Riksdagens utredningstjänst ska utse kandidater till styrelserna, menar hon.

– Då får vi se svart på vitt. De här företagen ska veta att de har ögonen på sig.

Däremot tror hon inte på kvotering, hon vill att företagen själva ska ta sitt ansvar.

”Jätteintressant att se”

Charlotte Holgersson, ekonomie doktor vid KTH, menar också att styrelsernas valberedningar knappt undersökts förut. Men hon är inte förvånad över resultatet.

– Det är mansdominans på alla högre nivåer så det är inte så konstigt, säger hon och fortsätter:

– Det är jätteintressant att se vilka som har makten att föreslå namn. Det måste nog föregås av mycket förankringsarbete, säger hon.

Kvinnliga chefer blir färre

Bara 13,5 procent av börsföretagens ledningsgrupper är kvinnor.

Och det är där den verkliga makten finns, enligt forskaren Monica Renstig.

Idag är 19 procent av bolagens styrelser kvinnor. Men det är mer intressant att se på börsföretagens ledningsgrupper, där den verkliga makten finns. Det säger Monica Renstig från Women's business research institute, som varje år mäter hur könsfördelningen ser ut i bolagens toppositioner.

År 2004 var andelen kvinnliga chefer i det privata näringslivet som högst: 32 procent.

– Det var då hotet om kvotering var aktuellt och så fanns det ett stort näringslivsprojekt, som drevs av SNS, säger Monica Renstig.

Frågan ur fokus

Men sedan 2004 har frågan fallit ur fokus – och därmed har kvinnorepresentationen sjunkit, enligt Monica Renstig. Idag är 27 procent av cheferna i det privata näringslivet kvinnor.

Däremot har kvinnorna i börsföretagens ledningsgrupper ökat något. Men fortfarande är endast 13,5 procent chefer, jämfört med 2,7 procent är 1990.

– Förbättringen sker i en fruktansvärt låg takt, säger Monica Renstig.

Andelen kvinnor som innehar en vd-position var år 2008 7,4 procent.

ANNONS EXTERN LÄNK

Samla dina lån och krediter och få lägre ränta med Advisa.

Advisa

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Jobb & karriär