Metall-avtal klart!

avMikael Hellmyrs, TT

"Högre lön för våra medlemmar"

IF Metall och arbetsgivaren säger ja till medlarnas bud.

Därmed är ett avtal klart – som kommer att påverka lönerna för tre miljoner svenskar.

Avtalet, som är tecknat mellan IF Metall och Teknikföretagen, gäller från den 1 april 2010 till och med den 31 januari 2012.

– Vi har hittat en modell som vi är nöjda med och som stärker företagens flexibilitet, säger Anders Weihe, Teknikföretagens förhandlingschef, i ett pressmeddelande.

Anders Narvinger är vd för Teknikföretagen.

– Kostnadsökningarna ligger i Europatakt och är på samma nivå som i avtalen för tjänstemännen, säger han och framhåller att frågan om nyttjande av bemanningsföretag har klarats ut.

"Högre lön för medlemmarna"

Även tjänstemannafacket Unionen säger ja till medlarnas avtalsförslag för cirka 7 000 medlemmar.

Avtalet innebär 3,2 procent löneökningar under avtalets 22 månader. Precis som i andra avtal avsätts också 0,2 procent av lönesumman/år till individuella konton för kompetensutveckling.

– Utan en bred facklig samordning inom LO-förbunden hade frågan om bemanningsföretagen aldrig fått sin lösning. Nu får våra medlemmar löneökningar trots arbetsgivarnas nollbud och dessutom förstärkt återanställningsrätt, säger IF Metalls förbundsordförande Stefan Löfven i ett pressmeddelande.

742 kronor mer

Räknat på snittlön för det största avtalsområdet, Teknikavtalet IF Metall, innebär det en löneökning på 742 kronor per månad. Varje anställd har en så kallad individgaranti så att lönen ska ha ökat med minst 392 kronor till den 1 augusti 2011.

För Unionens avtal på områdena stål, metall och gruv bildas en lönepott på 0,4 procent den 1 juni i år, och en pott på 1,8 procent samma datum 2011. Parterna är också överens om att löneöversyner ska ge 1 procent under avtalets gång. Den garanterade löneökningen blir 359 kronor.

Dessutom utökas föräldralönen med ytterligare en månad: till fem månader.

ARTIKELN HANDLAR OM