Telekomkrisen sänker Sverige

MIN EKONOMI

Värsta varsel-ökningen på sju år - och ingen ljusning

Det är kris på den svenska arbetsmarknaden.

Det är sju år sedan så många riskerat förlora sina jobb.

Värst är det inom telekomsektorn.

FRÅN 1 400 TILL 128 För ett par år sedan jobbade 1 400 personer på Flextronics i Visby. Nu blir bara 128 personer kvar. Thomas Boman gör snart sin sista dag efter 28 år på samma jobb. 32 000 kvadratmeter fabrik ska göras om till en lagningsverkstad.

Ericsson, Flextronics, VM-data, Nolato, TGOJ, Green Cargo " Listan över den senaste månadens varsel är lång.

- Varslen är i hög grad knutna till telekomindustrin. Uppgången många hoppades på har inte kommit, säger Anders L Johansson, generaldirektör vid Arbetsmarknads- styrelsen, Ams.

- Det är fortsatt trögt för den del av marknaden som står för de flesta varslen. Det ser vi inte minst på Ericsson.

I september i år varslades 6 053 personer om uppsägning.

Så höga tal har Sverige inte haft på sju år - i september 1995 fick drygt 6 700 personer samma dystra besked.

Men också sett på helårsbasis är dagens nivåer mycket höga.

1995 varslades drygt 43 000 personer om uppsägning. Hittills i år, mellan januari och september, har nästan tvåtusen fler än så drabbats av samma sak.

Och det ser ut att fortsätta.

- Vi har en beredskap för att varslen kan fortsätta på en hög nivå, säger Johansson.

4 000 personer har redan varslats denna månad- trots att inte ens halva oktober har passerat.

- Sverige är ett exportinriktat land. Fortsätter den svaga utvecklingen i USA och Tyskland så ser jag inga tydliga signaler på en uppgång i den internationella delen av svensk ekonomi.

Krisgrupper tillsatta

Situationen är nu så allvarlig att två olika krisgrupper har tillsatts:

S Verket för innovationssystem ska på regeringens uppdrag ta fram en plan för IT- och telekomsektorn.

- Den ska resultera i förslag för hur kompetensen inom IT- och telekom kan tas till vara och hur Sverige ska förbli en ledande IT-nation, säger Monica Lövström, sakkunnig på näringsdepartementet.

Krisplanen ska redovisas för näringsminister Björn Rosengren redan den 15 november.

S Ams startar en samordningsgrupp med representanter från telekomindustrin, fackförbunden, Nutek, Tekniska högskolan, Almi och länsarbetsnämnderna.

Syftet är att lösa hur kompetensen kan tas till vara hos dem som sägs upp inom telekomindustrin och att ta fram riktade arbetsmarknadsinsatser för berörda yrkesgrupper.

45 000 har varslats i år

Årets september - svartast sedan 1995

Anette Holmqvist

ARTIKELN HANDLAR OM