Åtta av tio får mer i pension än prognosen

Pensionen blir sällan så bra som man hoppats. Men ofta blir den något bättre än vad beräkningarna visar.

”Åtta av tio får lite mer i pension än prognoserna sagt”, säger Karin Kolmodin på Pensionsmyndig­heten