Eon chockhöjer elnätsavgiften

MIN EKONOMI

Om en månad höjer Eon sin elnätsavgift med 10 procent.

En miljon kunder berörs, enligt Dagens Industri.

– Det är inte rimligt, säger Jakob Eliasson på Villaägarnas riksförbund.

Foto: Johnér
Elnätsavgifterna fortsätter stiga.

De svenska eljättarna fortsätter att höja sina elnätsavgifter. Om en månad kommer Eon höja sina avgifter med i genomsnitt 10 procent. Enligt Dagens industri påverkas en miljon kunder av höjningen.

En tusenlapp om året

För en normal villakund, som förbrukar 20.000 kilowattimmar om året, stiger avgiften med en tusenlapp om året. För lägenhetsinnehavare innebär det i genomsnitt ett påslag på 240 kronor om året.

Villaägarnas riksförbund upprörs av höjningen.

– Eon utnyttjar det svaga regelverket som rådet på den här monopolmarknaden. Kunden har inget att säga till om. Det är inte rimligt att plocka ut de vinster som dessa monopolister gjort de senaste åren, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Stora investeringsbehov

Eon själva förklarar höjningen med stora investeringsbehov i elnätet.

– Mellan 2017–19 investerar vi 9,7 miljarder i elnätet. Dels behöver det vädersäkras. Det är inte rimligt att folk på landsbygden har sämre leveranskvalitet. Dessutom behöver vi förstärka näten i städerna där det sker kraftig tillväxt. Det tredje är den energiomställning som pågår, säger Johan Aspegren, kommunikationschef Eon Elnät.

Eljättarna har varit flitiga med att höja elnätsavgifterna de senaste åren. Förra året steg de med i snitt 7,5 procent för boende i flerfamiljshus, enligt en kartläggning från Nils Holgerssongruppen.

I juni höjer Ellevio, före detta Fortum Energi, sina avgifter med ytterligare 5 procent för sina kunder i Stockholm.

Kräver hårdare regler

Det är Energimarknadsinspektionen, EI, som beslutar hur stora avgifter elnätsföretagen får ta ut. Men företagen har gång på gång fått rätt mot EI i domstol – och på så vis lyckats höja avgifterna ännu mer.

Jakob Eliasson kräver att regelverket stramas upp.

– Jämfört med andra nätverksmarknader som VA och telekom har elnätsmarknaden varit en kassako för företagen. Om regelverket fungerade som det borde skulle en vanlig småhusägare betala ett par tusenlappar mindre varje år, säger han.

Eon håller inte med om att deras verksamhet skulle vara en kassako.

– Vi vill inte hamna i en underhållsskuld som vi ser att en del annan infrastruktur hamnat i. Vi ser på andra områden att man inte investerat tillräckligt och inte tagit ut tillräckliga avgifter. Sedan har man inte kunnat stå för sina åtaganden, säger Johan Aspegren.

FAKTA

Elnätsavgifter

Elnäten drivs som lokala monopol, och Energimarknadsinspektionen, EI, ska övervaka och reglera elnätsföretagens verksamhet.

Bland annat sätter de en övre gräns för hur mycket elnätsföretagen får ta ut i sammanlagda avgifter av kunderna i respektive nät. Ramen sätts i förväg och gäller i fyra år.

Elnätsföretagen ska ta ut avgifter som är ”skäliga” och täcker kostnaden för drift, underhåll och ”rimlig avkastning” på deras kapital.

2015 förlorade EI i domstol mot ungefär 100 elnätsföretag som överklagat EI:s beslut om hur mycket företagen fick ta ut av sina kunder under åren 2012-2015. Elnätsföretagen ville höja avgifterna betydligt mer än EI. Domstolen gav elnätsföretagen rätt och beviljade företagen att ta ut intäkter som var 36 miljarder kronor mer än Ei först tillåtit.

Källa: Energimarknadsinspektionen