Ny nämnd ska lösa mäklartvister

Foto: Henrik Montgomery/TT
Konsumenter ska kunna vänta sig till en ny branschnämnd om de är missnöjda med sin mäklare.
MIN EKONOMI

Sveriges fastighetsmäklare har skapat en gemensam nämnd som ska lösa tvister mellan konsument och mäklare.

Den nya nämnden ska vara enklare, tydligare och inneha rätt kompetens, enligt branschföreträdare.

– Vi ville ta ansvar och bekosta de här tvisterna internt i branschen. Nu kommer det bli tydligare för konsumenterna vart de ska vända sig och hur de ska gå till väga, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet FMF.

Tidigare har tvister hanterats olika beroende på vilket förbund mäklaren har tillhört.

Om mäklaren har varit medlem i Fastighetsmäklarförbundet FMF, eller verksam vid Fastighetsbyrån eller Svensk Fastighetsförmedling har fallen tidigare prövats av Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN).

De övriga tvisterna har prövats av Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Ny tvistlösningsnämnd

Men hädanefter kommer alla landets mäklare att omfattas av en ny form av FRN.

Nämnden ska i första hand pröva tvister där konsumenten har begärt skadestånd eller nedsatt provision. Kravet ska först framföras till mäklaren, men om parterna inte kommer överens kan man vända sig till FRN.

De som prövar ärendet har spetskompetens inom mäklarrätt, vilket är en skillnad från ARN som har en mer generell kompetens.

– I den nya nämnden ska tvister behandlas på samma kostnadsfria sätt som hos ARN samtidigt som vi kan säkerställa att det finns rätt kompetens, säger Stegman.

”Stort värde för konsumenten”

”För konsumenten finns ett stort värde i att kunna pröva sitt anspråk utanför de allmänna domstolarna, bland annat eftersom den som prövar sitt ärende i FRN inte blir betalningsskyldig om man förlorar”, säger Ingrid Eiken, Mäklarsamfundets vd, i en kommentar.

Nämnden ska bestå av tre fastighetsmäklare, tre företrädare för konsumentorganisationer och en ordförande med erfarenhet av tvistlösning.