Trots kritiken: Mer rut-avdrag på väg

Av: 

TT

Riksrevisionen har granskat rut-avdraget och konstaterar att det inte betalar sig självt, men en del personer långt från arbetsmarknaden får jobb. Arkivbild.
Riksrevisionen har granskat rut-avdraget och konstaterar att det inte betalar sig självt, men en del personer långt från arbetsmarknaden får jobb. Arkivbild.

Min ekonomi

Ekonomer och politiker borde fundera över om skattesänkningar verkligen ger fler jobb. Det säger finansminister Magdalena Andersson (S) efter riksrevisionens granskning av rut-avdraget.

Trots det är hon inställd på att utöka rut-avdraget tillsammans med C och L.

– Om de siffror som kommer i dag gör att C och L tänker om så är jag förstås beredd att ta en sådan diskussion, säger finansministern men tillägger att hon givetvis tänker fullfölja det som står i januariöverenskommelsen om de inte ändrar sin rut-linje.

Enligt Riksrevisionens granskning är inte rut-avdraget självfinansierande. Staten och skattebetalarna måste skjuta till pengar för att det ska gå runt samhällsekonomiskt, trots att rut-avdraget för hushållsnära tjänster när det infördes 2007 sades kunna bli självfinansierande på sikt.

Förra året köpte svenska hushåll ruttjänster för över 11 miljarder och skattereduktionen som betalades ut var på 5,7 miljarder kronor.

– Målet för reformen var inte att den skulle vara självfinansierande, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet.

Tänka om

Han säger att Centerpartiet inte har några som helst planer på att tänka om kring rut.

– Det var en bra reform och nu ska den utvidgas, säger Jonsson,

Han anser att flera av målen är uppnådda: Barnfamiljer har fått lättare med livspusslet när de kan köpa städning, svarta jobb har blivit vita, äldre kan få hjälp genom reformen, företagen på landet har blivit fler och kvinnors företagande har ökat. Det räcker långt.

Enligt Riksrevisionen ger rut-avdraget en del jobb till utrikesfödda i Sverige som annars har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Men nästan en tredjedel av rutarbetarna har invandrat till ett jobb i branschen, ofta från andra EU-länder.

Tänkte inte på

Att så stor andel har invandrat till rutjobb ser Magdalena Andersson som en effekt som ingen verkar ha tänkt på. Alla ansvarsfulla politiker borde ta det till sig, som hon uttrycker det.

– Många har trott att det skulle vara ett bra sätt att få nyanlända kvinnor i arbete men det verkar ju inte alls ha haft den effekten. Det har ökat sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor, men de är födda i Polen eller Östeuropa och har kommit hit som arbetskraftsinvandrare, säger Andersson.

– De gör ett viktigt jobb i Sverige, men det kanske inte var det som var syftet med reformen.

Kanske jobbade mer

Ett viktigt syfte med rut-avdraget var att det skulle ge hushållen möjlighet att arbeta fler timmar på jobbet genom att köpa städning i stället för att göra det själv.

Enligt granskningen verkar det som att hushåll med två vuxna som köper rut-tjänster arbetar mer än motsvarande hushåll som inte gör det. Deras inkomster ökade i alla fall med 27 000 kronor per år.

Men orsakssambandet är inte helt klart. Det kan också vara så att de köpte ruttjänster på grund av att deras inkomster hade ökat, enligt Anna Brink, projektledare för granskningen.

Bland hushållen som köper rut-tjänster är knappt en tredjedel hushåll med barn.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att på nytt räkna på kostnaderna för reformen. Regeringen bör också tänka på att åtgärder för att få fler i jobb kan innebära att arbetskraftsinvandringen kan öka.

Almega, branschorgan för många rut-företag, kritiserar Riksrevisionens slutsatser.

"Det är en stor brist att  Riksrevisionen säger att rutavdraget inte är självfinansierat utan att presentera några egentliga beräkningar" säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

ANNONS

Vill du se över ditt elavtal? Jämför priser nu och hitta det bästa för dig!

Extern länk från Compricer

Jämför här

Publisert: