Coronaskulder tynger företag

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Skuldproblemen bland företagen ökar under coronakrisen. Arkivbild.
Foto: Jessica Gow/TT
Skuldproblemen bland företagen ökar under coronakrisen. Arkivbild.

Åtta av tio svenska företag säger att de tvingas stå ut med att deras kunder dröjer med att betala fakturor. Det gör svenska företag sämst på att betala i hela Europa.

– Det kan finnas en tradition i Sverige med många stora företag som kan pressa sina leverantörer att stå ut med långa betalningstider. Stora företag använder detta som ett sätt att finansiera sig och det är små och medelstora företag som drabbas, säger Mikael Ericson, koncernchef på kredithanteringsföretaget Intrum till TT.

Intrum har sammanställt en rapport om tillståndet bland europeiska företag. Undersökningen bygger på intervjuer med chefer på 9980 företag i 29 länder.

Kort varsel

En av de viktigaste faktorerna för ett företags överlevnad är likviditeten, pengar som man kan betala med, med kort varsel. När stora kunder dröjer med att betala slår det mot de mindre företagen som får försämrad likviditet och som därmed får svårare att betala sina skulder.

– Därmed sprider sig betalningsproblemen från företag till företag, säger Mikael Ericson.

Han vill att fler företag följer det EU-direktiv som säger att räkningar ska betalas inom 30 dagar. Men direktivet är inte tvingande.

I studien säger 82 procent av de svarande företagen i Sverige att de står ut med att vänta längre med att få betalt från sina kunder, för att inte skada relationen till kunderna. Det placerar Sverige i en extrem position tillsammans med Polen. I andra änden finns Nederländerna där bara 34 procent av företagen svarar likadant. Genomsnittet i EU är 69 procent.

Existens hotas

Vartannat företag i Europa säger att dess existens hotas av att kunder dröjer alltför länge med att betala sina räkningar under coronakrisen. Mer än hälften av företagen säger att det land där de arbetar befinner sig i en lågkonjunktur – eller kommer att göra det inom ett år.

Enligt rapporten medför nu branta fall i ländernas ekonomier, i form av sjunkande BNP, att företagens intäkter också sjunker.

– Många företag kämpar nu för sin överlevnad eftersom de har tvingats stänga sin verksamhet till följd av de nedstängningar som regeringar i Europa har beslutat om under pandemin, säger Mikael Ericson.

Av de europeiska företagen i undersökningen svarade 51 procent att sena betalningar hotar deras existens. Företagen fick också frågan om de tror att en lågkonjunktur pågår eller är omedelbart förestående i det land där de verkar. Nära sex av tio företag, 56 procent, svarade ja. Ett år tidigare svarade 28 procent ja på samma fråga.

I Italien svarade 83 procent av företagen att en lågkonjunktur pågår eller ligger runt hörnet. Genomsnittet i EU är 56 procent. Sverige ligger nära genomsnittet med 51 procent.

– Coronapandemin är verkligen en chock för de europeiska ekonomierna. Vi ska inte tro att faran är över, säger Mikael Ericson.

Största hotet

Undersökningen gjordes i februari och maj i år, alltså strax före den verkliga coronakrisen och därefter när krisen hade slagit till över hela Europa. Därför finns det också en särskild uppdelning i rapporten som visar svaren före krisen och under pågående kris.

Före krisen svarade 42 procent av företagen att deras land befann sig i lågkonjunktur eller snart skulle göra det. Under pågående kris hade andelen ökat till 64 procent.

Av företagen i EU anser 57 procent att en lågkonjunktur i hela Europa är det största hotet mot att kunder betalar sina skulder i tid. Sverige ligger över genomsnittet, här tror 65 procent av de tillfrågade företagen att en europeisk lågkonjunktur är det största hotet mot att kunder betalar sina skulder i tid. I Spanien är pessimismen betydligt större, där är andelen 92 procent.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN