En halv miljon fler behöver anställas

Av:  TT

Sverige behöver en ökad nettoinvandring, enligt Arbetsförmedlingen. Arkivbild.
Sverige behöver en ökad nettoinvandring, enligt Arbetsförmedlingen. Arkivbild.

För att klara välfärden behöver ytterligare 485 000 personer anställas till 2030, enligt Arbetsförmedlingen.

Behovet kommer sig av att den svenska befolkningen växer och blir äldre. Till 2030, alltså om 11 år, ökar den svenska befolkningen – och framför allt den äldsta delen – med nästan en miljon. Det blir alltså en växande andel som ska försörjas av de arbetsföra.

För att klara denna utmaning krävs att sysselsättningsgraden ökar, vilket kan ske genom att fler utrikes födda förvärvsarbetar. Om sysselsättningsnivån för utrikes födda kvinnor skulle komma upp i samma nivå som för svenskfödda kvinnor utökas arbetskraften med 130 000 personer, enligt Arbetsförmedlingens rapport. Motsvarande siffra för männen är 75 000.

Enligt Arbetsförmedlingen krävs också en ökad nettoinvandring.

Publisert:

LÄS VIDARE