Kritiserade täckningskartor förbättras

Mobiloperatörerna har kritiserats hårt för sina täckningskartor.

Nu ska de förbättras – för att stämma bättre överens med verkligheten.

Landets mobiloperatörer kommer att förbättra sina kritiserade täckningskartor.

Efter en överenskommelse med Konsumentverket och Post- och telestyrelsen (PTS) kommer kartorna senast vid årsskiftet att ha en tregradig skala: ”bastäckning”, ”god täckning” och ”mycket god täckning”.

Överenskommelsen är resultatet av ett regeringsuppdrag till de båda myndigheterna och överlämnas i dag till IT-minister Anna-Karin Hatt (C).

Många klagomål

Det är få gånger kartorna och verkligheten skiljer sig så mycket som när det handlar om mobiltäckning. När mobiloperatörerna utlovar täckning och det inte finns en enda stapel i telefonen blir folk riktigt förbannade, visar de många klagomål som operatörerna och Konsumentverket tagit emot på senare år.

Förra sommaren gav regeringen Konsumentverket och Post- och telestyrelsen i uppdrag att komma med förslag till förbättringar och även lagförslag om det ansågs nödvändigt.

Lättare att jämföra

Den nya överenskommelsen innebär att operatörerna ska utgå från ett antal gemensamma och realistiska antaganden när de utformar sina kartor. På så sätt kommer kartorna att stämma bättre överens med verkligheten och det blir lättare för konsumenten att jämföra de olika operatörernas täckningskartor med varandra, skriver PTS i ett pressmeddelande.

Informationen ska förbättras i två steg.

Vid nästa årsskifte ska täckningskartorna vara mer rättvisande och det ska bli lättare att jämföra operatörerna.

Steg två omfattar rättvisande information om hastigheterna som man kan förvänta sig på olika platser. På den punkten har operatörerna fått ett år på sig för att utreda de tekniska möjligheterna och ytterligare ett år för att få den informationen på plats.

Senast vid årsskiftet 2015/16 ska allt vara på plats.

Löftena kontrolleras

Operatörernas löften om bättre täckningskartor kommer också att kontrolleras.

– PTS, Konsumentverket och jag som ansvarig minister kommer nu följa att operatörerna verkligen håller vad de lovar. Om vi som enskilda konsumenter ska kunna fatta bra och välinformerade beslut krävs det att vi har korrekta täckningskartor som stämmer överens med verkligheten, säger Anna-Karin Hatt i ett pressmeddelande.

TT-AFTONBLADET

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

ÄMNEN I ARTIKELN