”Det räcker med en polis”

För två år sedan ville Rikspolisstyrelsen ha specialenhet till investeringsbedrägerier - nu är en polis ensamt ansvarig

För två år sedan ville Rikspolisstyrelsen skapa en specialenhet som jobbar med aktiebluffar.

Sedan dess har tusentals svenskar blivit lurade på miljardbelopp och försvinnande få av brotten har klarats upp.

Och av specialenheten blev intet.

– Bedömningen är att polismyndigheterna är kapabla att utreda brotten lokalt, säger Per Blomqvist, ansvarig för brottsutredningar på Rikspolisstyrelsen.

Aftonbladet Min Ekonomi berättade i går om hur investeringsbedrägerierna slår mot Sverige.

Tusentals svenskar blev lurade på minst fyra miljarder kronor bara under förra året, enligt Finansinspektionen.

En polis arbetar med samordningen av brotten på nationell nivå. De utreds istället lokalt av respektive polisdistrikt.

PM: Grupp behövs

Detta trots att Rikspolisstyrelsen i ett PM för två år sedan själva bedömt att investeringsbluffarna är så komplicerade att det behövs en specialenhet för att utreda dem.

"Det behövs en samlad utrednings- och underrättelseresurs för att bekämpningen av korruptionsbrott och investeringsbedrägerier ska uppnå tillräckligt hög kvalité och uthållighet", är en av slutsatserna i Rikspolisstyrelsens PM.

– PM:et skrevs av en medarbetare som där resonerar kring både korruptionsbrott och investeringsbedrägerier. Valet blev att fokusera på korruptionsbrotten och inte gå vidare med investeringsbedrägerierna, säger Per Blomqvist.

Varför blev det ingen specialenhet när ni själva anser att investeringsbedrägerierna är så komplicerade att utreda?

– Bedömningen är att de lokala myndigheterna är kapabla att utreda de här brotten. Vi jobbar även med att på nationell nivå finna lösningar som kan tillämpas lokalt, säger Per Blomqvist.

”Komplexa brott”

Men lokalt lyckas man inte särskilt väl. Inget av de anmälda brotten har ju lett till åtal. Är man verkligen kapabel att utreda bedrägerierna?

– Att uppklarningen är så låg beror bland annat på att de är så komplexa. Det är ofta en lång kedja som gör att det är svårt att följa.

Räcker det verkligen med en person som utreder brotten nationellt?

– Vi får in 100-150 anmälningar kring den här typen av brott varje år. Vår bedömning är att det räcker med en polis, det bör inte vara ett så svårt uppdrag att samordna så få ärenden.

”Kan inte utreda brott vi inte känner till”

Flera av dem som råkat ut för de här bedrägerierna har polisanmält dem, varpå utredningarna har lagts ned direkt. Finansinspektionen säger att över tusen blufföretag inriktar sig enbart mot svenskar. Borde ni inte ge detta större resurser?

– Vi får som sagt 100-150 anmälningar per år om de här brotten. Vi kan inte utreda brott vi inte känner till. Det är lätt att mörkertalet blir stort och att fakta blandas med andrahandsuppgifter, säger Per Blomqvist.

Så ni tar inte Finansinspektionens uppgifter om över tusen företag som lurar svenskar på allvar?

– Det blir lätt svepande med den här typen siffror. Finansinspektionen måste kunna peka på enskilda händelser där man kan föra utredningar vidare. Att Finansinspektionen uppfattar att saker ser ut på ett visst sätt räcker inte för att vi ska gå vidare. Vi kan inte agera på något som är så otydligt, säger Per Blomqvist.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

ÄMNEN I ARTIKELN