Techchefen: Folk måste fatta vad de accepterar

Av:  Marcus Alexandersson/TT

Vad har Cristiano Ronaldo, sjukvård och Metaverse gemensamt? Alla faller inom ramen för svenska eyetracking-företaget Tobiis verksamhet, vars vd vill se ökad transparens i techvärlden.

– Vi måste göra det vi gör begripligt för folk, säger han.

Biometrisk data, fysiska saker som exempelvis ett fingeravtryck eller ditt öga, är en ständigt het potatis inom techvärlden.

I USA lovade nyligen Clearview AI, ett företag som varit i blåsväder för att ha byggt sin ansiktsigenkänningsdatabas på Facebook-bilder, att privata aktörer inte längre får tillgång till deras produkt.

I Sverige redovisade eyetracking-företaget Tobii i dagarna sitt ”starkaste första kvartal någonsin”, omsättningen ökade från 144 till 171 miljoner kronor, men enligt vd Anand Srivatsa är fortsatt framgång avhängigt användarnas tillit.

– Vi måste fråga oss om vi som människor och företagare, i våra försök att skapa värde, har vi gått för snabbt framåt så att användarna inte förstår vad det är de ger upp i fråga om data? Eller att de inte förstår vad det är de skriver under på, säger han och fortsätter:

– Från Tobiis sida är vi väldigt medvetna om det här. Vi mäter ditt öga. Det är biometrisk data. Vi vet att det finns kraft i det här som kan skapa värde, vare sig det är genom att diagnostisera sjukdomar eller hjälpa personer med funktionsvariationer att styra saker med sitt öga. Men det är ett nytt mätinstrument, vi har från början ansett att det är något vi behöver vara väldigt försiktiga med. Vår idealbild är självklart att användarna förstår exakt vad det är de går med på och vad de får för våra tjänster.

Potentiellt undervisningsverktyg

Tobii grundades 2001, har 600 anställda och kontor i 14 länder med huvudsäte i Stockholm. Företaget har verksamhet inom olika områden men alla bottnar i att registrera och analysera hur ett öga eller ett huvud rör sig.

– När det gäller VR (virtual reality) så kan man nästan se det som om du istället för en mus använder dina ögon. Det är en enkel interaktion som lagrar väldigt lite biometrisk data. I andra situationer är det annorlunda, tänk dig en kirurg som använder ett par glasögon och att hur den kirurgen riktar sin blick under en operation blir användningsdata för framtida kirurger. Det går såklart även att utvärdera, var kirurgens agerande rimligt utifrån vad han eller hon såg?

Men det är inte enbart sjukvården som bryr sig om vad som fångar vår blick:

– Vi gjorde en session med Cristiano Ronaldo där vi såg att han fokuserade på motståndarnas höft när han drev med bollen, inte på sina egna fötter som en mer amatörmässig fotbollsspelare kanske hade gjort. Den typen av information skulle kunna vara ett verktyg för klubbar som vill analysera hur deras spelare agerar i olika situationer.

Metaverse som inspirationskälla

Anand Srivatsa poängterar att när allt mer av en människas handlingar, personlighet och medvetande går att mäta behöver transparensen inom techsektorn bli bättre.

– Generellt befinner vi oss i en värld där vi är mycket mer mätbara än tidigare. Det finns mycket mer information att hämta om oss online än vad som var möjligt innan. Jag tror inte att det var företags uppsåt att vara luddiga eller svårförstådda, men vi behöver förstå att vi måste vara mycket tydligare med vad det är som gäller och hur användaren påverkas. För annars finns alltid risken att det i efterhand känns som om man blivit vilseledd.

Att tänka Metaverse i samband med ett företag som tillåter interaktioner via ögat i virtuell miljö är något Srivatsa är van vid, men han tycker att förväntningarna måste vara realistiska.

– En sak vi behöver vara försiktiga med är hypen kring Metaverse. Det betyder så olika saker för olika personer. Bilden av Metaverse som en plats där det går att leva hela sitt liv ser jag mer som en lockande tanke för science fiction. Och det kan fungera som inspirationskälla för oss, något att sträva efter. Men om det blir verklighet, eller när, det är en annan fråga, säger han.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu