BNP föll under första kvartalet

Av:  TT

Sveriges BNP föll 0,8 procent under det första kvartalet i år, jämfört med kvartalet innan. Framför allt beror minskningen på att vi importerade mer än vi exporterade, enligt Statistiska centralbyrån.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) krympte med 0,8 procent under första kvartalet jämfört med kvartalet före. Jämfört med motsvarande period 2021 ökade dock BNP med 3,0 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

”Nedgången var förhållandevis bred men den negativa nettoexporten var det som påverkade mest” skriver Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna, i ett pressmeddelande.

Hushållens konsumtion minskade med 0,4 procent jämfört med föregående kvartal. Framför allt handlar det om utgifterna för fritid och underhållning som sjönk.

Den offentliga konsumtionen sjönk med 0,3 procent. Exporten ökade med 1,0 procent och importen steg med 2,8 procent.

Under fjärde kvartalet 2021 så växte BNP med 1,2 procent jämfört med kvartalet före och ökade med 5,9 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare.

Produktionen inom näringslivet sjönk med 0,8 procent. Varuproducerande branscher minskade 2,4 procent, tjänsteproducerande branscher var dock oförändrade.

Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 2,2 procent jämfört med första kvartalet i fjol.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu