Bankerna: Amorteringskravets tre undantag

Bankerna har möjlighet att göra flera undantag för nya amorteringskravet.
Men få uppger att de tänker ta chansen.
– Det är ingen rättighet att få undantag, säger Markus Ribbing på Finansinspektionen.

Nu gäller det nya amorteringskravet. Det innebär att köper du en ny bostad och tar ett bostadslån som överstiger 4.5 gånger av hushållets samlade inkomster före skatt så måste du amortera ytterligare en procent av lånet varje år.

Men förutom vid särskilda skäl som vid arbetslöshet eller långvarig sjukdom har bankerna möjlighet att göra tre olika undantag.

Valet om huruvida undantaget ska användas eller inte ligger dock helt hos banken.

Amortering
Amortering

– Det är ingen rättighet att få amorteringsundantag till exempel vid byte av bank. Det är upp till nya banken. Många banker kräver amortering även om de enligt reglerverket kan ha gjort undantag. Det är inte upp till låntagaren att bestämma, säger Markus Ribbing, biträdande avdelningschef på bankrätt på Finansinspektionen.

Aftonbladets rundringning bland Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SEB, Skandiabanken, Danske bank och Länsförsäkringar visar dock att långt ifrån alla banker tänker använda sig av undantagen, i alla fall inte rent generellt.

– Det är så med undantagen. Det är alltid upp till banken att ställa högre krav på amortering än vårt regelverk kräver.

Så här ställer sig bankerna till undantagen:

Bankbyte

Vid byte av bank har banken möjlighet att låta dig behålla reglerna som gällde när du skaffade ditt bolån. Beviljades ditt bolån innan nya amorteringskravet trädde i kraft så kan banken välja att låta dig flytta över ditt bolån - utan att nya amorteringskravet börjar gälla. Det förutsatt att du bor kvar i din bostad och inte flyttar till en ny.

Nordea, Swedbank, Handelsbanken, Danske bank och Skandiabanken kommer nyttja undantaget vid bankbyte.

”Om kunden byter bank, utan att låna mer pengar, omfattas kunden inte av det skärpta amorteringskravet utan ska amortera i enlighet med tidigare avtalade villkor”, skriver Handelsbanken.

SEB och Länsförsäkringar däremot kommer göra individuella prövningar.

”Vår grundinställning är att vi alltid rekommenderar kunderna att amortera. Vi har dock möjlighet att ge undantag vid bankbyte, utifrån de villkor som gällde när du först tecknade lånet”, skriver SEB.

Tilläggslån

Om du som kund behöver ett tilläggslån vid exempelvis en renovering har banken möjlighet att göra undantag för nya amorteringskravet förutsatt att det samlade lånebilden inte når upp till 4.5 gånger av hushållets samlade inkomster.

Här är det endast Nordea och Skandiabanken som kommer använda det här undantaget.

”Vid utökning av befintliga lån ges möjlighet att amortera enbart själva utökningen på tio år utan att hela bostadslånet ”smittas” av det nya amorteringskravet”, skriver Skandiabanken.

SEB och Länsförsäkringar kommer göra individuella prövningar.

”Efter individuell överenskommelse med våra kunder, befintliga eller nya, beviljar vi undantag för amortering enligt de regler för undantag som finansinspektionen bestämt”, skriver Länsförsäkringar.

Handelsbanken och Swedbank däremot kommer inte använda det här undantaget över huvud taget.

”Om lånehandlingarna undertecknas efter den 28 februari och betalas ut efter det datumet omfattas kunden av nya amorteringskravet”, skriver Swedbank.

Nyproduktion

Bankerna har även möjlighet att göra undantag för nya amorteringskravet när det gäller att köpa nyproducerade lägenheter - ofta vid affär flera år före inflytt.

– Det är tillför att inte hämma nyproduktion av bostäder helt enkelt, säger Markus Ribbing på Finansinspektionen.

Det är få banker som valt att nappa på det undantaget. Bankerna Nordea, Swedbank, Handelsbanken och Skandia beviljar inte undantag från nya amorteringskravet för nyproduktion över huvud taget.

”Vi gör ingen skillnad på om kunden köper en befintlig eller nyproducerad bostad”, skriver Skandiabanken.

SEB medger att möjligheten finns.

”Vid nyproduktion kan vi göra undantag under fem år. Det absolut vanligaste är dock att våra kunder väljer att amortera även för lån till nyproduktion”, skriver banken.

Länsförsäkringar gör även i det här fallet en individuella prövning - så det gäller från fall till fall.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu