Bankkonflikt hotar

MIN EKONOMI

Förhandlingarna med arbetsgivarna bröt samman

Finansförbundet har sagt upp avtalet med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO). Att avtalet nu är uppsagt innebär att Finansförbundet nu kan varsla om konflikt, skriver förbundet på sin hemsida.

"Bankernas vinster 2010 blev över 50 miljarder kronor – efter kreditförluster och skatter. En löneökning på 3 procent för medlemmarna i Finansförbundet skulle kosta cirka 600 miljoner kronor", skriver förbundet.

Förhandlingarna om löner och anställningsvillkor för 30 000 medlemmar inom bank och finans har pågått sedan oktober i fjol. Avtalet löpte ut vid årsskiftet och har förlängts sedan dess.

Tvärstopp i förhandlingarna

Finansförbundet konstaterar nu att det inte går att komma överens om ett nytt avtal.

"Vi var beredda att förhandla vidare men arbetsgivarna var inte villiga att göra avkall på sina ursprungsyrkanden", skriver Ulrika Boëthius, Finansförbundets förhandlingsledare och förbundets förste vice ordförande.

Konfliktvarsel kan komma i mars

Förbundet kommer nu att förbereda ett eventuellt konfliktvarsel som tidigast kan träda i kraft den 5 mars.

Enligt Finansförbundets andre vice ordförande Mikael Nyström var man nära en lösning i de flesta frågor när det tog stopp och förhandlingarna bröts.

– Också när det gäller garantilönerna var vi ganska nära en lösning, men det spåret gäller inte nu längre, konstaterar han.

På måndag eftermiddag möts Finansförbundets styrelse för att ta ställning till om man ska lägga ett konfliktvarsel eller inte.

Stupade på nivåerna

På BAO:s hemsida konstateras kort att avtalet är uppsagt men att något konfliktvarsel ännu inte lagts.

– Det stupade på lönenivåerna. Vi kan ju inte lägga oss avsevärt högre än man gjort på arbetsmarknaden i övrigt, säger Gunilla Grenö, vd på BAO.

– Det finns ju en samsyn att industrin ska sätta märket. Det vore oansvarigt att inte följa det.

Vad Finansförbundet och BAO förhandlar om är garantinivåer, det vill säga en bottenplatta för lönelyften. Sedan är det upp till medlemmarna – bankerna – om de vill gå högre.

Finansförbundet och BAO har ingen förhandlingsordning som ger automatisk medling så inte förrän ett eventuellt konfliktvarsel lagts kommer Medlingsinstitutet in.

– Det är ett osäkert läge nu, men jag hoppas förstås att vi ska kunna komma tillbaka till förhandlingar, säger Grenö.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM