Förslag: Billigare att reparera och hyra prylar

avStefan Hesserud Persson

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Thinkstock
Det kan bli billigare att reparera sina skor.

Det ska bli billigare att reparera sina prylar, och lättare att hitta parkering för dig som använder bilpool.
Det föreslås i en ny utredning som presenterades idag.
– Av 100 kronor som ett svenskt hushåll spenderar på konsumentprodukter går 98 till att köpa nya saker, säger regeringens utredare Ola Alterå.

Det kan bli betydligt billigare att reparera och hyra saker i framtiden istället för att köpa nytt. Regeringen vill ställa om samhället till en mer ”cirkulär” ekonomi, där resurserna utnyttjas mer effektivt. Idag presenterades en rad förslag som ska minska slit-och-slänget.

Vill införa ”hyberavdrag”

Det kanske viktigaste förslaget handlar om att införa ett så kallat ”hyberavdrag”.
– Det är billigt att köpa nytt och dyrt att reparera. Av 100 kronor som ett svenskt hushåll spenderar på konsumentprodukter går 98 till att köpa nya saker. Vi föreslår därför att man ska få göra skatteavdrag för hyra av saker, vid begagnatförsäljning och för reparationer, säger regeringens utredare Ola Alterå.

Hyberavdraget liknar rutavdraget men ska inte vara kopplat till att tjänsterna utförs i hemmet. 50 procent av arbetskostnaden ska kunna dras av, vilket enligt Ola Alterå skulle kapa priset med cirka 35 procent för konsumenten.
– Utöver minskad klimatpåverkan räknar vi med att det dessutom kan skapa ungefär 10 000 nya jobb, säger han.

Reparation och uthyrning av bilar och båtar omfattas inte av förslaget.

Fler bilpoolsparkeringar

Ett annat förslag är att öka tillgängligheten av bilpooler. Kommuner ska ges möjlighet att avsätta parkeringsplatser åt bilpooler på samma sätt som åt rörelsehindrade.
– En vanlig bil står parkerad ungefär 90 procent av tiden och när den körs sitter i genomsnitt en-och-en-halv person innanför dörrarna. En bilpoolsbil kan ersätta sex vanliga bilar, vilket ger mindre utsläpp och skapar mer plats för exempelvis bostadsbyggande, säger Ola Alterå.

Enklare att reklamera

Andra förslag handlar bland annat om att underlätta för hushållens avfallshantering. Dessutom kan bevisbördan på företag vid reklamationer av varor förlängas från dagens sex månader till två år.
– Om en produkt som du köpt går sönder har företaget ansvar det första halvåret att bevisa att det inte var deras fel. Förlänger vi den tiden hoppas vi att det stimulerar produktion av varor med längre livslängd, säger Ola Alterå.

Förslaget ska nu skickas ut på remiss.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Rutavdrag