Ljus framtid för svensk industri

MIN EKONOMI

Ny rapport: Sverige klarar globaliseringen med platta organisationer

Industrins betydelse har inte minskat under de senaste decenniernas strukturomvandling. Tvärtom har industrins och företagstjänsternas betydelse i samhällsekonomin ökat, konstateras i en ny rapport från Industrins ekonomiska råd.

Enligt rapporten kan Sverige klara globaliseringen och omställningen i världsekonomin genom att utnyttja traditionella styrkefaktorer: platta organisationer med öppna företagsstrukturer, helhetssyn på integrering av FoU, design och produktion, samsyn mellan arbetsmarknadens parter samt hög kompetensnivå.

Dessutom måste investeringarna öka och de anställda inom industrin behöver ett kunskapslyft för att klara globaliseringens utmaningar, skriver rapportförfattarna.

ARTIKELN HANDLAR OM