Schibsted ökar innehavet i TV4

MIN EKONOMI

Kampen om tv-bolaget fortsätter

Schibsted har tecknat avtal om att köpa LRF:s aktier i TV4 och har därmed möjlighet att öka sitt ägande till 26 procent.

Om affären genomförs betalar Schibsted över 170 miljoner kronor för aktierna.

– Vi har erbjudit oss att betala något över börskursen för aktierna vid årsskiftet, säger Schibsteds informationsdirektör Jan Hedenstad.

Även om dessa aktier redan nu räknas in i Schibsteds innehav är det fortfarande Bonnier som i dagsläget är största ägare i TV4, med 27,7 procent av aktierna.

Om optionen utnyttjas kommer Schibsted att äga aktier motsvarande 26 procent av bolagets kapital och röster.

– Genom optionen har vi säkrat möjligheten att öka vårt ägande i TV4, säger Hedenstad.

Förhandlade före jul

Köpoptionen innebär att Schibsted får rätt att senast den 31 maj köpa 1178500 A-aktier i TV4, motsvarande 5,9 procent av aktierna.

Redan före jul stod det klart att LRF förhandlade med olika aktörer om att sälja sin aktiepost i TV4.

”Vårt innehav i TV4 är en rent finansiell placering och vi har valt att säkra en för LRF gynnsam kursnivå. Budet kommer också vid en lämplig tidpunkt” säger LRF:s vd Reinhold Lennebo i ett pressmeddelande.

Genomförs affären kommer LRF att få en bra bit över 170 miljoner kronor för sina aktier i TV4.

Köpoptionen innebär också att maktkampen om TV4 fortsätter.

– Det är ingen hemlighet att vi vill positionera oss på tv-marknaden, säger Jan Hedenstad.

Äger SvD och Aftonbladet

Den norska mediekoncernen Schibsted har i flera år utmanat den svenska mediemarknadens största aktör Bonnierkoncernen. Schibsted äger till exempel både Svenska Dagbladet och Aftonbladet.

Schibsted har genom en rad affärer blivit en storägare i finländska mediekoncernen Alma Media, som i sin tur är en av storägarna i TV4. Dagarna kring Lucia lade man också bud på hela företaget.

Bonnierkoncernen som är storägare i Alma Media, togs på sängen av Schibsteds bud. Bonniers agerade därefter för att bryta loss tv-verksamheten ur affären. Schibsted protesterade, då skälet för den norska mediekoncernen att köpa Alma Media framför allt är att komma över företagets aktier i TV4.

Färre ägare

Bonnierkoncernen svarade omedelbart, i vad som bra mycket liknar en tv-såpa, med att säkra sin maktposition. Bonniers köpte dagarna före jul närmare sex procent av TV4-aktierna från bokförlaget Natur och Kultur.

Förlaget sålde efter flitigt uppvaktande av både Bonniers och Schibsted.

Striden om makten över nordiska medier har rasat under hela 2004.

Genomförs de nu aviserade affärerna innebär det att allt färre ägare kontrollerar allt större del av TV4:s aktier.

Läs mer:

Anders Lignell/TT

ARTIKELN HANDLAR OM