Håkan, 60, fick rätt mot banken

Åldersdiskriminering att neka till nytt bolån

Håkan Turesson, 60, fick rätt mot banken som nekade honom bolån.
Det var åldersdiskriminering slår Diskrimineringsombudsmannen fast.
– Det är fantastiskt, säger Håkan Turesson.

Det var förra året som Håkan Turesson, då 60, nekades banklån för att bygga ut sitt hus. Anledningen: Han var för gammal.
Banken, SBAB, fick hård kritik efter att Håkans fall uppmärksammats. Nu slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, fast att det var åldersdiskriminering. SBAB:s användande av åldersregeln bröt mot lagen, menar de.
– Det är fantastiskt, säger Håkan Turesson om beskedet. Han är extra glad att som enskild person ha blivit hörd. Demokratiprocessen har fungerat, menar han. Men det var inte han som anmälde till DO, det var en person som hört talas om hans fall.

– Min insats i det hela är väl att jag röt till.

Ville bygga ut

Upprinnelsen var att han, som 60-åring, ville göra en utbyggnad av sitt hus i Nacka utanför Stockholm. För det ville han ta ett lån på 100 000 kronor.
Håkan jobbar som lärare och har bott i samma hus i 30 år. Han har inte planerat att gå i pension på flera år, utan vill jobba kvar även efter 65.
Trots det drabbades han av bankens schablonregler som bedömde honom utifrån hans ålder. På så sätt räknade SBAB automatiskt med att hans inkomst skulle sänkas med 30 procent, enligt SvD. I bedömningen tittade de alltså inte på Håkans enskilda fall.

– Pensionsåldern kommer ju att höjas, höjas och höjas. Då blir det ännu mer orimligt. Så länge man är yrkesverksam har man väl möjlighet att lösa sina affärer, säger Håkan Turesson.

SBAB ändrade sig

Efter kritiken drog SBAB öronen åt sig och ändrade sina regler i augusti förra året. Men banken välkomnar DO:s utredning av lånereglernas tillämpning. Efter klagomål från kunderna såg de att deras tillämpning av reglerna varken var rättvisande eller transparent, enligt Karin Hellgren, informationschef på SBAB.

– För vår egen del handlade det om att göra om och göra rätt, säger hon.

Vad gäller för era kunder nu?

– Nu gör vi en individuell prövning av alla kunder där man behöver ta hänsyn till en framtida inkomstförändring. För TT uppger hon att 50 procent fler beviljas bolån efter att den nya individuella prövningen införts.

Värst för singlar

Förra året slog Pensionsmyndigheten fast i en rapport att bankerna framför allt nekade ensamstående att ta bostadslån, så kallade seniorlån, trots att de ofta redan hade värdefulla bostäder. Schablonreglerna gjorde det dessutom ännu svårare för dem.

– Vi välkomnar DO:s beslut. Det är ett steg i rätt riktning, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Samtidigt kvarstår svårigheterna med seniorlånen, som är dyra för många pensionärer i förhållande till vanliga bolån, menar han. Det har varit fel att alla som är äldre bedöms lika av bankerna, säger Eva Eriksson, förbundsordförande på SPF Seniorerna. Hon ser beslutet från DO som oerhört viktigt.

– Det är bra att DO tycker att det här är åldersdiskriminering. När man ska låna pengar måste det vara helheten som är grund för bedömningen som görs.

I dag lever vi en fjärdedel av våra aktiva liv efter att vi fyllt 65, menar hon. Hon hoppas hon att DO oftare kommer ta upp olika fall av åldersdiskriminering i framtiden. Ses som vägledande Enligt DO har antalet anmälda fall av åldersdiskriminering inte ökat nämnvärt. Det har rört sig om mellan 250 och 300 fall de senaste åren. DO pressansvarige Clas Lundstedt menar att beslutet ska ses som vägledande för alla banker.

– Vi hoppas de drar slutsatsen att så här kan man inte göra utan att diskriminera någon.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu