Antalet gravida kan förutspå lågkonjunktur

Foto: Johner
Kan antalet gravida förutsäga en kommande lågkonjunktur?
MIN EKONOMI

Det kan vara så att antalet graviditeter avslöjar att konjunkturen håller på att förändras.
Amerikanska forskare har upptäckt ett ovanligt tydligt samband.

Just nu är Sverige och många andra länder inne i en intensiv högkonjunktur. Alla kurvor pekar uppåt.

Men hur länge varar den? Svaret är skrivet i stjärnorna – eller finns det på närmaste mödravårdscentral?

Åtminstone i USA, där forskare vid National Bureau of Economic Research kan konstatera att det finns ett samband mellan antalet graviditeter och en kommande tillbakagång i ekonomin. För minst ett halvår före de tre senaste recessionerna i USA har antalet gravida kvinnor minskat, skriver The Financial Times.

”Ingen såg det komma”

Enligt Daniel Hungerman, professor i ekonomi och en av artikelförfattarna, är det "slående tydligt" hur ett minskat antal graviditeter föregick finanskrisen 2007–2008. Inte minst med tanke på hur svår experterna anser att just denna kris var att förutse.

– Ingen av experterna såg den komma och månaderna före var många affärsledare övertygade om att ekonomin var okej, säger han.

I själva verket skvallrade graviditetsstatistiken om något annat. I USA ökade antalet gravida kvinnor under andra halvan av 2006 och i början av 2007, bara för att sedan minska kraftigt, några månader innan ekonomin började bromsa in för att sedan tvärbromsa.

Ändå svårt i praktiken

Analysen bygger på 109 miljoner födslar mellan åren 1989 och 2016. Och enligt forskarna finns ett liknande mönster vid kriserna i början av 1990-talet respektive 2000-talet.

Korrelationen är dock inte perfekt, skriver de. Det finns perioder där antalet graviditeter har minskat, men inte ekonomin.

– I praktiken kan det vara svårt att avgöra huruvida en mindre nedgång i antalet graviditeter verkligen signalerar en nedgång i ekonomin. Å andra sidan gäller ju det även för många andra, vanligare, ekonomiska indikatorer, säger en annan av forskarna, Kasey Buckles, till tidningen.

Lista: Fler annorlunda indikatorer

  • På 1920-talet fanns det en idé om att kjollängder kunde förutsäga svängningar i ekonomin. När kjolen går upp, följer konjunkturen efter.

  • Under finanskrisen 2008 kom slipsindexet på modet. Den bärande idén var att försäljningen av slipsar går upp i dåliga tider in spe, på grund av de anställdas oro över att förlora sina jobb.

  • Därutöver finns också den tidigare fedchefen Alan Greenspan och hans analyser av försäljningen av underkläder. Rätt eller fel, men Alan Greenspan ansåg att försäljningen av underkläder minskar när dåliga tider stundar, för att sedan ta fart igen när det är på väg att vända.

Källa: The Financial Times

Så ska du investera 2018 00:34
ARTIKELN HANDLAR OM

Hälsa

USA