KI varnar för negativa effekter av boprisfall

avTT

Publicerad:
Foto: Anders Wiklund/TT Nyhetsbyrån
Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Arkivbild.

Konjunkturinstitutet varnar i sin nya prognos för konsekvenserna av de senaste månadernas prisfall på bostadsmarknaden.
Den kan få negativa effekter för såväl konsumtion och investeringar, skriver KI.

I prognosen konstaterar Konjunkturinstitutet att svensk ekonomi går starkt med exporten som motor och att sysselsättningen har ökat snabbt under hösten. Men det finns uppenbara risker i form av de sjunkande bostadspriserna.

– Sammanfattningsvis har vi en stark konjunktur i Sverige och den blir allt starkare, säger Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på Konjunkturinstitutet (KI).

– Men fallet i bostadspriser utgör en stor osäkerhetsfaktor.

Tillfällig sättning

Samtidigt gör man bedömningen att höstens sättning på bostadsmarknaden bedöms vara tillfällig och att priserna ska stabiliseras under början av 2018.

– Vi antar att fallet i bostadspriser är tillfälligt och blir måttligt, säger Hedén Westerdahl, som tillägger att bedömningen är att priserna stiger i mitten av nästa år.

När det gäller tillväxttakten spår man att den mattas i år men stärks under 2018.

För i år bedöms tillväxten landa på 2,5 procent. För 2018 förväntas den bli 2,9 procent, 2019 2,0 procent och 2020 1,7 procent.

Arbetslösheten väntas sjunka från 6,7 procent i år till 6,4 procent nästa år och 6,2 procent 2019 för att därefter stiga något.

Samtidigt redovisades också den senaste barometerindikatorn som föll 1,3 enheter i december, från 113,8 i november till 112,5. Den visar dock fortsatt på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Nedgång i tillverkningsindustrin

Nedgången förklaras av nedgångar i tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel, medan tjänstenäringarnas konfidensindikator steg 2,0 enheter.

Hushållens syn på ekonomin ändrades inte nämnvärt i december och är fortsatt mer positiv än normalt.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM
MER OM MIN EKONOMI