Vanligaste missarna i testamentet

Av: 

TT

Min ekonomi

Tydlighet och stringens – hur svårt kan det vara? Rätt svårt, visar det sig. Här är de vanligaste missarna som ställer till det för arvingarna och ger juristerna jobb.

Testamentet ska berätta hur du vill ha det med arvet efter dig. Solklart, kan man tycka, men Carola Erixon Gyllenmyr, senior jurist på Familjens jurist, pekar på flera missar som är vanliga när det gäller testamenten.

– Det är vanligt att testamenten är ofullständiga. Till exempel står det att det här huset ska gå till den och den, och att pengarna på detta konto ska gå till någon annan. Men det står inte vad som ska hända med övrig egendom.

Ett fullständigt testamente ska innehålla ett så kallat universellt förordnande, förklarar hon, som innefattar all övrig egendom. Vid oklarheter i testamentet ökar risken för konflikter mellan arvingarna, och det skapar också mycket jobb för jurister som ska utreda dödsboet

Noggrannhet

– Det är ganska vanligt att det står i testamenten att "pengar" ska gå till den och den. Men vad innebär egentligen det? Är det aktier och fonder också?

Här krävs en betydligt större noggrannhet om man vill undvika missförstånd och konflikter. Den som ska testamentera sina tillgångar, som ofta är av olika slag, behöver antingen hitta ett fungerande samlingsnamn för alla de olika tillgångsslag som förekommer, eller vara mycket specifik.

– Testamenten är en färskvara. Egendom kan bytas ut eller förändras. Det kan ju vara så att personen som skrivit sitt testamente byter bank utan att tänka på sitt testamente och då kan det bli nödvändigt att driva process för att få klarhet i vad som var den verkliga viljan. Därför är det bäst att se över sitt testamente då exempelvis hus eller annan egendom säljs eller köps.

Vid inbördes testamenten är det också vanligt att man missar vad som ska hända då båda makarna går bort.

– Inbördes testamenten syftar ofta till att trygga den efterlevandes liv, men det finns också behov av att klargöra vad som ska hända då båda avlidit.

Ska bevittnas

Det finns inga andra krav på hur ett testamente ska utformas, annat än att det måste var skriftligt, och samtidigt bevittnat av två personer, förklarar Carola Erixon Gyllenmyr. Det går bra att skriva på vilket papper som helst.

– Vittnena ska veta att det är ett testamente, men de behöver inte veta vad som står i det. De ska, som huvudregel, bevittna testamentet samtidigt som det skrivs under.

– Men om man till exempel skriver ett inbördes testamente mellan två makar så ska de bevittna när båda skriver på, så det är inte korrekt att exempelvis ta med sig testamentet till jobbet och bara skriva på själv och låta kollegorna bevittna båda makarnas underskrifter.

Kommer bort

Testamentet behöver inte registreras någonstans, vilket ofta får personer med kopplingar till utländska rättsordningar att häpna. I andra länder är det vanligt att det krävs både registrering och fina stämplar.

Det händer att testamenten hittas på de mest underliga ställen, berättar hon. Men att gömma testamentet hemma kan vara vanskligt.

– Det är oftast släktingar som städar upp efter ett dödsbo. Om man har velat att någon annan ska ärva kan det hända att testamenten försvinner om det finns i ens hem.

Det kan vara värt att se till att det förvaras på en säker plats. Det finns även olika tjänster som förvarar testamenten och samkör registren med folkbokföringen regelbundet, så att dödsboet säkert får fram testamentet efter dödsfallet.

ANNONS

Compricer hjälper dig hitta en bra och billig försäkring till ditt hem! Jämför och byt hemförsäkring här.

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Publisert: