Boverket: Byggandet fortsätter öka

Av: Josefin Westin

Publicerad:
Uppdaterad:
Boverket tror att bostadsbyggandet kommer fortsätta öka kommande år.
Foto: Johner
Boverket tror att bostadsbyggandet kommer fortsätta öka kommande år.

Byggboomen väntas bara fortsätta kommande år.

Enligt Boverkets prognos har 75 procent av landets kommuner ett underskott på bostäder om tre år.

– Men det är svårt att bedöma när toppen på byggandet är nådd, säger Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker på Boverket.

2016 var ett riktigt rekordår. Det har inte byggts så många lägenheter på 25 år. Och byggkalaset väntas bara fortsätta.

I 255 av Sveriges 290 kommuner är det just nu ett underskott av bostäder.

– Det är fortsatt ansträngt läge på bostadsmarknaden. Under en väldigt lång period har det inte byggts tillräckligt många bostäder. Det här är ett ackumulerat underskott samtidigt som vi har en befolkningsökning i landet, säger Marie Sand, ansvarig för Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Utmaningar för kommunerna

I Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, som besvarats av alla kommuner, har 15 fler än förra året ett underskott av bostäder.

– Kommunerna har många utmaningar. Det kan vara att efterfrågan ser olika ut, att man har en åldrande befolkning eller att flera grupper på bostadsmarknaden efterfrågar samma attraktiva läget till rimliga hyresnivåer, säger Sand.

Men hela 34 kommuner ute i landet har svarat att deras kommun har balans på bostadsmarknaden. Bland dom sticker framför allt Örebro, Helsingborg och Kristianstad ut i mängden. Det är förhållandevis stora kommuner med över 80 000 invånare.

– De kan ha underskott i vissa delar men totalt sett uppger de att de börjar ha balans, för att de bygger mycket och förväntas bygga mycket framöver också.

Helsingborgs goda exempel

Helsingborgs recept har och är att jobba långsiktigt med bostadsförsörjningen:

– Vi har en väldigt bra planberedskap och såg till att ha attraktiva planer framme i tid. Vi drar nytta av kollektivtrafik och infrastruktur som finns och sen samspelar vi med olika byggaktörer men också med marknaden, säger Christian Orsin, kommunalråd och ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, till Boverket.

Enligt Marie Sand ger det en långsiktighet och förutsägbarhet som inger en trygghet för marknadens olika aktörer.

Men framöver är det framför allt obalans på bostadsmarknaden i Sveriges kommuner och enligt Boverkets prognos kommer det vara ett fortsatt tryck på bostadsbyggandet.

– Vår prognos är att byggandet kommer fortsätta öka. Samtidigt är det svårt att bedöma när toppen är nådd, säger Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker på Boverket.

Byggökningen i lägre takt

I fjol byggdes det preliminärt 67 000 bostäder. Det var en ökning med 30 procent. Enligt prognosen påbörjas 72 000 nya bostäder i år och 74 500 nästa år.

På tre års sikt uppger nio av tio kommuner att de trots det har ett fortsatt underskott av bostäder.

– Vi kommer se en ökning av byggandet men med en avtagande takt. Men vi varnar för att räntorna kommer att stiga kraftigt och i det läget finns det risk för att priserna faller och att efterfrågan på bostadsrätter faller. Det kan finnas en efterfrågan av att bygga fler hyresrätter, säger Palmgren.

Enligt honom är det när de nybyggda bostäderna kommer ut på marknaden som vi får ett kvitto över hur stark marknaden är för tillfället.

– Aktörerna måste rikta in sig på att bygga för en starkare medelklass.

Publicerad:

LÄS VIDARE