Tunga instanser sågar amorteringsförslag

Av: 

Stefan Hesserud Persson

Det kan bli svårare att låna pengar till bostad nästa år.
Det kan bli svårare att låna pengar till bostad nästa år.

Det nya amorteringskravet

Finansinspektionen vill skärpa sitt amorteringskrav ytterligare. Men flera tunga remissinstanser sågar förslaget.
– Det finns ingen anledning att hasta fram ett extremt komplicerat regelverk som kommer att få stora negativa effekter, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Från och med årskiftet kan det bli tuffare att låna pengar till bostadsköp. Finansinspektionen, FI, vill tvinga hushåll med höga lån att amortera ännu mer än nuvarande krav.

Försvårar för unga

Men bland de remissinstanser som yttrat sig om förslaget är flera kritiska. Många, däribland LO och Advokatsamfundet, befarar att ett skärpt amorteringskrav ytterligare skulle försvåra för ungdomar och hushåll med sämre ekonomi att ta sig in på bostadsmarknaden. En kritik som delas av branschorganisationen Bankföreningen.

– Vi säger uttryckligen nej till förslaget. Det kommer att göra det väldigt svårt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Utöver att det föreslagna regelverket är väldigt komplicerat och oöverblickbart kommer det att låsa in människor i befintliga bostäder med befintliga lån, vilket minskar rörligheten på såväl bostads- som arbetsmarknaden, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

”Lindra feber med isbit”

Villaägarnas riksförbund målar upp en liknande bild.

– Det slår hårdast mot de som redan har en ansträngd situation. Det gör inte heller något åt flyttskatterna, som är en del av grundproblemet på bostadsmarknaden. Istället försöker man lindra feber med en isbit, säger Villaägarnas näringspolitiske chef Jakob Eliasson.

Villaägarna vill istället att amorteringskravet läggs på bankernas samlade bolåneportfölj. Bankerna skulle då kunna föreslå ökad amortering för befintliga kunder, när bolånen förhandlas om.

– På så sätt skulle alla få lättare att bidra med sitt strå till stacken. Och bankerna skulle högst sannolikt kunna locka med lägre ränta till de som går med på att amortera, säger Jakob Eliasson.

Riksrevisionen kritisk

Riksrevisionen anser att FI inte analyserat alternativa åtgärder i tillräckligt stor utsträckning. Man saknar också ett kvantitativt mål, något som gör åtgärden svår att utvärdera. Fastighetsägarna vill att FI avvaktar tills det nuvarande amorteringskravets effekter blivit tydligare.

Bland de myndigheter som välkomnar förslaget finns Europeiska centralbanken, ECB. De framhåller i sitt svar till FI att makroriskerna i ekonomin ökar i takt med att skuldkvoten för framför allt bolån stiger, och ställer sig därför positiva till åtgärder som främjar en sund amorteringskultur.

Riksbanken och Boverket är inne på samma linje.

”Bolånestocken fortsätter att växa”

– Bolånestocken fortsätter att växa. Data talar sitt tydliga språk. Det handlar om att dämpa hela ekonomins potentiella utsatthet, som uppstått på grund av för stora lån och för dålig amorteringskultur. Om FI då bedömer att det här verktyget är effektivt, så bejakar vi det, säger Bo Söderberg, chef för Boverkets analysavdelning.

Hans Lindberg på Bankföreningen anser att FI borde vänta.

– Vi tycker inte att det finns anledning att hasta fram ett extremt komplicerat regelverk som kommer att få stora negativa effekter. Vi borde istället ta ett helhetsgrepp på den här frågan, säger han.

Finanspolitiska rådet, Statistiska centralbyrån och Konkurrensverket hör till de remissinstanser som inte har några invändningar mot förslaget.

ANNONS

Ge oss 30 sekunder så ger vi dig ett bättre elpris!

Extern länk från Kundkraft

Läs mer

Publisert:

LÄS VIDARE

Experternas tips: Så slipper du amortera

ÄMNEN I ARTIKELN

Det nya amorteringskravet

Amortering

Bolån

Bostadsmarknad

Bostadspolitik

Hans Lindberg

Finansinspektionen