Blodrött prisfall kan normalisera bostadsmarknaden

Publicerad 2022-07-20

Bostadspriserna faller i snabb takt.

I juni var nedgången 3,9 procent i Sverige – och på tre månader har en bostadsrätt i Stockholm blivit 8,2 procent billigare, enligt Valueguards index.

– Säljarna är väldigt nervösa, säger SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann.

Den senaste månadens prisutveckling på bostadsmarknaden sänder en tydlig signal: Det faller – snabbt.

Stockholm leder raset när det kommer till bostadsrätter för juni månad, medan Göteborg nu toppar prisnedgången för villor, det visar Valueguards index.

Det som tidigare börjat blåsa upp har nu växt till en vind som allt mer skakar om förutsättningarna på den svenska bostadsmarknaden i grunden

Breda fall i snabb takt

Enligt Valueguards prisindex fortsatte de svenska bostadspriserna i storstadsområdena att falla på bred front, och med en allt snabbare takt.

Bostadsrättspriserna i landet som helhet sjönk med 3,9 procent jämfört med föregående månad. För villor landar nedgången för samma period på 3,8 procent.

I Stockholm föll priserna på bostadsrätter med 4,5 procent i juni. I Göteborg var den siffran 3,5 procent och i Malmö landade tillbakagången på 3,4 procent.

När det gäller villapriserna är utvecklingen densamma med ett undantag: Priserna i Göteborg föll med 4,7 procent, vilket var mer än i Stockholm där nedgången landade på 4,6 procent. I Malmö föll villapriserna med 3,6 procent för perioden juni.

Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling.
Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Men även om priskorrigeringen på marknaden nu är omfattande uppger Svensk Fastighetsförmedling att den ska ses i ljuset av att maj var en svag jämförelsemånad. Samtidigt pekar de på att en nedgång är väntad i en verklighet där krig, ränteutveckling, börsoro och arvet av att en ”pandemidopad” bostadsmarknad nu hanteras.

– Valueguards statistik bekräftar den trend vi sett med en avvaktande marknad där priserna korrigeras nedåt. Samtidigt är jämförelseperioden en historiskt svag bostadsmånad, så statistiken bör inte övertolkas. Men det är tydligt att säljare och köpare fortsatt står en bit ifrån varandra i prisförväntan, säger Erik Wikander, vice vd på Svensk Fastighetsförmedling.

En ny verklighet att landa i för säljarna

För de säljare som nu ställs inför en ny verklighet kan det vara svårsmält att lägga åt sidan de förväntningar man har från de priser ens grannar fick vid försäljningar för ett par månader sedan.

– Det är dessvärre inte rimligt och man måste förflytta sin förväntan till nutid, säger Erik Wikander.

Så utvecklades bostadspriserna i juni.
Så utvecklades bostadspriserna i juni.

Även SBAB:s Claudia Wörmann är inne på spåret att det kan vara en brytpunkt där de som vill sälja sin bostad kan tvingas att sänka sin förväntade prisbild.

– Det är svårt att bevisa, men kanske är det så att vi nu går från den mer osunda marknaden som rådde under pandemin till en mer normal, säger hon och fortsätter:

– Det gagnar ju köparna i det här läget och säljarna är väldigt nervösa, till och med de som inte är säljare men ser hur priset på pappret går ner på den bostad man äger. Men man får inte glömma att det inte är något problem om du inte ska realisera en försäljning. Överlag finns det oro där alla vant sig vid att göra en bra affär där det bara går upp.

Referenspunkten för prisnivån framåt

Erik Wikander anser att den omvälvning som nu sker med priserna kan ses som en mer verklighetsförankrad nivå, som i förlängningen kan vara sund för bostadsmarknaden.

– Vi ska komma ihåg att även med en prisnedgång på 15 procent så ligger priserna högre än de gjorde innan pandemiåren som dopade marknaden. Nivån före pandemin bör vara referenspunkten för vad som är en relevant prisnivå framåt, säger han.

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.
Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Enligt Claudia Wörmann är det viktigt att förstå att de prisuppgångar som skedde under pandemiåren skedde med jätteskutt som inte historiskt rimmar med en normal utveckling.

– Om vi föreställer oss att vi inte hade haft pandemin som skjutsade på prisuppgången rejält så kanske det inte ens handlar om prisnedgångar utan en mer normaliserad marknad som nivåerna går mot nu.

Hon säger att det kan vara läge att ställa in sig på att marknaden kan fortsätta vika under de kommande månaderna.

– Prognosen är att det fortsätter att sjunka fram till årsskiftet, sen får vi se, säger Claudia Wörmann.

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu